WinGuider.se

Windows, Så som Windows skall vara!

© 2004 Thomas Ekström, WinGuider.se

Snabb, stabil och SÄKER!

Hjälper dig att installera Windows Rätt, Lätt & Säkert!

Web Analytics

WINGUIDER SATSAR PÅ SÄKERHET SOM GER MAXIMAL PRESTANDA OCH STABILITET!

WinGuiders mål är att visa Svenska folket hur SNABBT, STABILT och SÄKERT Windows är, OM man bara installerar Windows korrekt!

Något privatpersoner sällan gör!

Att starta installationen, klicka nästa, nästa i blindo, skriva in namn och lösenord och börja surfa gör tyvärr att datorn snabbt blir slö, sårbar och att problemen hopar sig. WinGuider har åtagit sig att visa de få extra steg som krävs, men som privatpersoner och datortillverkare samt reparatörer oftast missar!


Det finns en anledning till varför ni tvingas installera om er fabriksinstallerade dator.

Det finns anledningar till varför ni tvingas gå tillbaka till er datareparatör.


WinGuider arbetar bort de problem som dessa oftast missar att hantera!

Skaparen av WinGuider har i över 15 år har hanterat virus-skyddet för en organisation med över 10.000 datorer och dagligen hanterat viruslarm, smittor av alla slag och till slut även sysslat med IT-forensik och malware-analyser.

Därmed har WinGuider lärt sig blockera de sätt smittor angriper er dator och guiden drar nytta av det för att minimera deras skadeverkan..


ALLT FÖR DIN SÄKERHETS SKULL!

ÖVER 15års erfarenhet av att hantera virusskydd!

Grundaren började arbeta som IT-konsult i slutet på 90-talet, efter en gedigen IT-utbildning!


I utbildningen ingick mycket säkerhetstänk, varvid jag kom att specialisera mig på Windows och Windows-säkerhet. Som konsult fick jag skapa de installationer som installerades på företagets datorer, I.o.m. det gick jag personligen igenom VARJE registernyckel och varje fil och mapp för att granska och optimera datorernas säkerhet. Under detta arbete lades grunden till att dokumentera alla steg som ingår i en professionell installation av datorer där datorns säkerhet förstärks utan att stjäla prestanda.


Detta blev sedan grunden till: WinGuider.se.

WinGuider använder i dag professionella metoder för att installera och optimera ER dator. Metoderna är dock anpassade för privata datorer. ALLT FÖR ATT FÖRENKLA FÖR ER! Ni ska få dra nytta av en säkerhet och en stabilitet som inte kostar prestanda.

BAKOM VARJE GUIDE FINNS TUSENTALS NEDLAGDA ARBETSTIMMAR!

Den extra timme installationen tar sparar ni in flera gånger om, när ni slipper fixa, trixa och ominstallera på länge!. WinGuider bygger upp den GRUND som Windows sedan vilar på! En grund som man inte får när man bara klickar ”Nästa”, Dessutom bifogas hjälp-filer som automatiserar såväl installationen som själva konfigurationen av Windows.

NI SLIPPER INSTALLERA OM IGEN!

BAKGRUND:

WinGuider utnyttjar de säkerhetsfunktioner som finns inbyggda i Windows, men som de flesta privatpersoner väljer att kortsluta.


Då säkerheten redan finns inbyggd så ”kostar” inte denna extra säkerhet någon extra prestanda!. Tvärtom så bibehålls prestandan år efter år!

SÄKERHET SOM INTE KOSTAR PRESTANDA!

GUIDERNA BYGGS UPP FRÅN GRUNDEN!

När jag själv installerar Windows på en dator, ny eller äldre, MediaPC, Laptop, Surfplatta etc. så dokumenterar jag alltid de steg jag utför samt skapar de hjälpfiler som underlättar installationen. Denna dokumentation säljer jag sedan som uppskattade installations-manualer (Guider) på: http://www.WinGuider.se där jag på så sätt hjälper dig att utföra en professionell installation av Windows 10 på din dator, HELT SJÄLV

DESSUTOM!

Du slipper betala dyra ”data-firmor” eller vänta på vänners hjälp!

Då guiderna skapas medan jag SJÄLV,installerar mina egna datorer så går allt till på det LÄTTASTE, SNABBASTE och SÄKRASTE sättet, via tydliga ”steg för steg”-guider som är barnsligt lätta att följa, speciellt som alla guider kombineras med bifogade hjälpfiler så ni slipper 95% av allt manuellt pillande som vi proffs alltid utför.

Resultatet av dessa guider blir att ni får en dator som är:

- EXTRA DRIFTSÄKER (Inga blåskärmar, felmeddelanden eller plötsliga omstarter)

- EXTRA SNABB (Datorn BEHÅLLER SIN PRESTANDA år efter år! !)

- EXTRA SÄKER (Risken för allvarliga virusangrepp, hackerattacker etc. Minskar)

WINGUIDER: ETT IT-PROFFS TILL DIN HJÄLP!