Start Så säkras datorn BÄST! IT-SÄKERHET ÅT ALLA Admin eller Användare? Tips o Trix

Svenska WinGuider

WG

KRÅNGLAR ER DATOR? ÄR DEN SLÖ, SEG ELLER SMITTAD?

FÖR 99 eller 249kr LÄR VI ER ATT, HELT SJÄLVA, INSTALLERA WINDOWS 10 PÅ RÄTT SÄTT! SÅ ATT  LIKNANDE PROBLEM FÖRSVINNER FÖR GOTT!

Mail: info@WinGuider.se?subject=WebQuestion:

WinGuider LÄR DIG, även ren nybörjare, att installera WINDOWS 10 på RÄTT sätt, du slipper vanliga problem !

WINGUIDER FÖRKLARAR: SKILLNADEN MELLAN STANDARDANVÄNDARE OCH ADMINISTRATÖRER!
SÅ ANVÄNDS OLIKA KONTO-TYPER I WINDOWS
DET FINNS MYCKET MER ÄN VAD SOM MÖTER ÖGAT HÄR, OCH ATT GÅ IGENOM SKILLNADERNA HJÄLPER DIG ATT FÖRSTÅ DIN DATOR BÄTTRE.
Låt oss börja.
Först och främst: Windows 10 vill att datorägaren ska konfigurera ett användarkonto till varje person som skall använda datorn.
Ett användarkonto fungerar som en namnbricka på ett cocktailparty, det hjälper Windows att känna igen vem som sitter vid tangentbordet.
Windows erbjuder tre typer av användarkonton: Administratör, Standard och Gäst. (Det erbjuder också en särskild Standard konto för barn, men mer om det senare.)
Till att börja med: För att använda datorn så, när Windows inloggnings-skärm visas, då klickar ni på det namn & och bild som tillhör ert konto, Skriver ni in korrekt lösenord så får ni använda datorn med de rättigheter som ert användarkonto har!
Så! OM ALLA LOGGAR IN PÅ DATORN, VARFÖR BEHÖVS DET OLIKA KONTOTYPER?
OCH VARFÖR SKAL
L INTE ALLA ANVÄNDA ADMIN-KONTOT?
Låt oss låtsas att datorn är ett bostadsrättshus:
-Administratörskontot skulle då tillhöra
VAKTMÄSTAREN, som behöver komma in överallt för att göra sitt jobb!
-Varje boendet har ett Standard-konto (dvs. nyckel till SIN lägenhet, samt åtkomst till gemensamma utrymmen, som garage etc)
-Gäst kontot skulle tilldelas de besökare som inte bor i fastigheten, t.ex. Brevbärare, Trappstädare, hissreparatörer etc.
Det är faktiskt så enkelt!
Då varken boende eller obehöriga ska ha tillgång till platser där de kan skada sig själva eller fastighetens faciliteter.. Så FÅR de inte rättighet att komma in i maskinrum för hissar etc. De får heller inte rättighet att komma in i ANDRAS lägenheter etc..
I en dator så använder ALLA användare STANDARD-konton, då detta skyddar såväl datorn som andra användares filer osv.
Betrodda användare som får lösenordet till PCAdmin-kontot BLIR AUTOMATISKT ADMINS
när de skriver in lösenordet i UAC!

OCH PRECIS LIKADANT ÄR DET MED ALLA DATORER (INTE ENBART WINDOWS-DATORER)
ALL KOD DU STÖTER PÅ KÖRS NÄMLIGEN MED I DIN SÄKERHETS-SFÄR!

ÄR NI INLOGGADE SOM ADMINISTRATÖR NÄR EN SMITTA DRABBAR ER, SÅ KÖRS SMITTAN MED ERA ADMINISTRATÖRS RÄTTIGHETER! SMITTAN KAN DÅ SKADA HELA DATORN, INKL. ANDRA ANVÄNDARES FILER ETC.

Detta hjälper WinGuider er att förhindra!

Så nu, när du vet varför det finns olika kontotyper, och varför det finns olika rättighetsnivåer..
Så kan det vara dags att lära sig vad de olika kontotyperna är och vad de används till:

Administratör: Administratören styr hela datorn, bestämmer vem som får använda den och vad varje användare får göra på den. På en dator som kör Windows är det vanligtvis ägaren som innehar lösenordet till det allsmäktiga Administratörs-kontot trots att ägaren själv loggar in med ett separat, eget användarkonto.

Med hjälp av det här Administratörs-kontot skapar ägaren Standard-användarkonton för varje hushållsmedlem (samt ägarens egna standard-användarkonto) (t.ex. Via WinGuiders UnAttend-filer) Och då Administratörs-kontot kan styra praktiskt taget allt på datorn, så är det en riktigt dålig idé att använda detta som ens vardagliga konto. Alla angripare vill ju UTNYTTJA administratörs-kontots extremt höga rättigheter i smyg! Det är här de flesta privat-personer gör fel. Ett fel som WinGuider rättar till

NOTERA! ALLA skadliga skript, filer etc. Som du stöter på ALLTID EXEKVERAS (KÖRS) MED MED DINA EGNA RÄTTIGHETER..
Så om du är inloggad som administratör när en skadlig kod (eller en hackare) drabbar dig, så blir även dessa Administratörer i din dator..
Detta vill du INTE!

-Detta beror på att ALL kod som du kör, exekveras med dina användarrättigheter. Varje skadlig kod (eller hackare) du stöter på ärver alltså dina användarrättigheter!

OCH DU VILL VERKLIGEN INTE ATT SKADLIG KOD (ELLER HACKARE) SKALL FÅ ADMINISTRATÖRS-RÄTTIGHETER I DIN DATOR!
Det enda sättet att HINDRA dem FRÅN att få administrativa rättigheter är att DU SJÄLV använder ett standardkonto! (Det finns inga program som kan lösa detta åt dig!)

Så detta är anledningen till varför Microsoft skapade Standard-användarkonton i Windows!

Och detta är anledningen till varför Microsoft skapade UAC-controllen! Så standard användare KAN tillåta saker att köras med administrativa rättigheter utan att användaren tvinga att logga ut och in som Admin, och tillbaka igen!  Alla WinGuiders-installationer ser till att allt detta löses på BÄSTA sätt, FELFRITT!

Standard-konton: Användare med ett Standard konto kan komma åt nästan allt i datorn, men de kan inte göra system-omfattande ändringar, inte heller kan de komma åt andra användares filer etc. En standardanvändare kan heller inte installera nya program, men de kan köra befintliga program.
Om ni drabbas av en skadlig programvara (eller en hackare) när du loggat in med ett Standard-användarkonto ärver de dina användarrättigheter.
Detta innebär att smittorna/hackarna helt enkelt INTE får tillstånd att ändra något systemkritiskt, de kan inte komma åt andra användare filer, de kan inte skapa filer i system-mapparna De kan inte heller göra ändringar i systemets del av registret! (Datorn blir maximalt skyddad)

De blir så att säga, kraftlösa, jämfört med de rättigheter de
önskar att de fick tag på!
Och NEJ! Eftersom ett standardkonto hindrar upp till 94% av alla Windows och Office sårbarheter så får den skadliga koden (eller hackern) mycket svårt att använda sårbarheter för att tillskanska sig admin eller system-rättigheter. Detta är ännu en anledning att ALLA skall använda standardkonton.

Så, Genom at helt enkelt besluta sig för att sluta upp med att logga in som Administratör hela tiden, och istället logga in med ett standardkonto, så säkrar ni datorn MYCKET, MYCKET  BÄTTRE än någon anti-virusprogram kan OM ni skulle fortsätta att logga in med ett administratörskonto hela tiden! Glöm inte detta!

Gästkonto: Är ett opersonligt konto. Gäster kan använda datorn, men datorn känner inte igen dem vid namn. Gästkonton fungerar ungefär som Standard-konton men utan sekretess: Vem som helst kan logga in på ett Gästkonto (Om det nu är aktiverat, vilket det t.ex. inte är i en WinGuider-installation), och skrivbordet kommer att se ut så som den sista gästen lämnade den. Det är som namnet säger: ett konto för gäster som bara använder datorn en gång eller så!

Barnkonto: Inställningen för barn-konto är egentligen bara ett Standard-konto där administratören har aktiverat familje-säkerhets funktionerna på. Denna kontotyp gör att föräldern kan ställa saker som: skärmtid, Vilka webbplatser är tillåtna att besöka när du använder Edge, och bestämma vilka appar och spel barnet kan köra och köpa etc. Denna kontotyp ger föräldern en viss kontroll över vad deras barn kan och inte kan göra! Då det är lätt att lura barn skall de ALDRIG vara administratörer!

Microsoft-konto: Är egentligen inte en konto-typ i sig!
Ett Microsoft-konto är helt enkelt någon av ovan konto-typer som har kopplats till ett av Microsofts online e-postkonton. Med ett Microsoft-konto kan du komma åt alla Microsoft-appar utan att behöva logga in på appen varje gång, och denna konto-typ synkroniserar mängder med inställningar mellan olika enheter (olika datorer) med hjälp av molnet. Microsoft-konton används för att få större nytta av Windows, med t.ex. APPAR från Microsoft store, Ni får automatisk backup via OneDrive, OneNote är en digital anteckningsbok, Alla Microsoftappar kan laddas ned till mobilen och ger er åtkomst till era foton och dokument etc. Var ni än är, via datorn eller er mobil.

Och eftersom alla Microsoft-konton egentligen är online-e-postkonton  så kan vem som helst,  var som helst på internet få åtkomst till dessa, därför är det EXTRA VIKTIGT att dessa konton skyddas av EXTRA säkra lösenord, som bl.a. ni får av att använda WinGuider-metoden för att skapa säkrare lösenord!

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÄST PRAXIS är att, i slutskedet av Windows-installationen, 1: alltid skapa ett lokalt ADMIN-KONTO (=PCAdmin) 2: Alltid skapa ett lokalt standard användar-konto åt varje användare, Användarna får sedan logga in på datorn med ett förinställt lösenord, och 3: koppla detta konto till användarens Microsoft-konto, via Start-knappen, ”kugghjulet” och KONTON, till deras huvudsakliga online Microsoft e-postkonto. Från denna stund använder de lösenordet till sitt online Microsoft e-post-konto för att logga in på datorn. Det tidigare förinställda lösenordet blir därmed utrangerat! Alla inloggningar sker sedan med E-post kontots lösenord..

Vid inloggningen får varje användare sina tilldelade rättigheter. Användaren kan inte få administratörs-rättigheter om de inte känner till lösenordet till PCAdmin kontot.

OBS! Alla användare som kan lösenordet till PCAdmin kontot ÄR admin på datorn trots att de inte loggar in i datorn med PCAdminkonto!
(Är ni datorns ENDA användare så behöver ni ett separat, dedikerat Administratörs konto i de fall då ni förlorat möjligheten att logga in på ERT konto!)

Microsoft har totalt misslyckats med att skapa en installations-process för Windows som åstadkommer något av detta.
I slutet av setup-processen när PCAdmin-kontot
skall skapas, så försöker Microsoft istället ATT LURA privat-personer att logga in med sina Microsoft-konton.. Och eftersom 1:st skapade användarkonto ALLTID BLIR MEDLEM I ADMINISTRATÖRS GRUPPEN så blir detta Microsoft-konto datorns Administratörs-konto (men det berättar aldrig Microsoft för er!)

Er dator blir då extremt sårbar på grund av att användaren HAR PÅ TOK FÖR HÖGA RÄTTIGHETER, som allt skadligt som datorn drabbas av, kommer att ärva från användaren (Men detta berättar aldrig Microsoft för er heller).

Varje skadlig programvara (eller hacker) får ÄRVA användarens Administrativa rättigheter.. Och detta är DEN ENSKILT STÖRSTA ANLEDNINGEN till varför Windows har alltid varit det mest virus-infekterade operativsystemet av dem alla! Detta sätt att installera & använda ett operativsystem, skiljer sig mycket från hur, låt oss säga, linux  installeras & används.. (Detta ÄR orsaken till varför Linux anses vara SÄKERT medan Windows anses vara osäkert, trots att en korrekt installerad Windows är MINST lika säker som linux är!
I linux har man alltid ett separat, dedikerat Administrators-konto (kallat ROOT) och varje Linux-användare använder ett standard-ANVÄNDAR konto. Linux har också en UAC-funktion, men i linux heter det: SUDO.

OM Microsoft istället hade en KORREKT installations-process, som t.ex. Den WinGuider erbjuder er, så hade ett Administratörskonto, låt oss kalla det PCAdmin, skapats och användaren (som installerar Windows) hade sedan GUIDATS  till att skapa korrekta STANDARD-användarkonton åt varje tänkt användare av datorn, Precis så som WinGuider gör!
Om Microsoft gjorde detta så skulle detta göra Windows mycket mer härdad mot virus, trojaner och hackers..
Men tills dess, FÅR WinGuider ge er ALLT det som Microsoft inte kan ge er! (En korrekt hjälp!) Alla WinGuiders guider rättar till Microsofts felaktigheter på RÄTT sätt!

Och WinGuider ger dig denna hjälp BILLIGARE (och bättre) än er lokala datorfirma brukar göra (din lokala datorfirma skapar vanligtvis ALDRIG ett separat DEDIKERAT Administratörs konto, och inte brukar de skapa era användarkonton som standard användarkonton heller!) Datorfirmorna följer oftast Microsoft felaktiga installations-process, vilket lämnar er dator vidöppen för allehanda smittor och angrepp! Och det är ju knappast en nackdel i deras ögon att ni ständigt får återkomma till dom när er dator har blivit slö och seg eller har drabbats av virus, trojaner etc..  

Nu vet du VARFÖR WinGuider finns, och vad WinGuider hjälper ER att uppnå!
Denna artikel borde ha gett er en bättre förståelse för hur Windows fungerar, och varför det finns olika användarkonto-typer..
- och ni bör nu veta varför varje dator
behöver ett separat, dedikerat Administratörs-konto (som PCAdmin i WinGuider-installerade datorer)
- och varför ALLA (inklusive ägaren) SKALL använda standard användarkonton.. (Det är ju därför denna konto-typ finns!)
Genom att göra på detta sätt så har ni effektivt HÄRDAT
(gjort mycket säkrare) er windows-dator, En gång för alla! Något som sker AUTOMATISKT i ALLA WinGuiders-installationer! Ni slipper sedan mängder med vanliga dator-problem, då dessa inte längre kan uppstå och ni slipper rensa er dator titt som tätt..

Allt detta är ett naturligt resultat av att installera din Windows-dator via WinGuiders-installationsguider.. En säkerhet som härdas ännu mer via WinGuiders UNIKA hjälp-filer som medföljer den UNIKA 3i1-Guiden..
Hjälp-filer som ni helt enkelt inte kan hitta någon annanstans...

/Thomas Ekström, Grundare av WinGuider.se

© 2003 -2021, Thomas Ekström, WinGuider.se, KS3,74635 BÅLSTA SWEDEN. All rights reserved!

Allt innehåll på webbplatsen och i guiderna etc. skyddas av upphovsrättslagar. WinGuider är en förkortning av: Windows Guider

NYHET! FÖR ENKLARE HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP! KÖP ENDAST UNATTEND-FILERNA!

När ni har laddat ned Windows 10 till er USB-pinne, Sparar ni dessa filer till ROOTEN (början) av USB-pinnen, När ni startar datorn mot er USB-pinne (för att installera windows 10) så läser Windows in UNATTEND-filen som styr Windows att AUTOMATISKT RENA UT ALLT GAMMALT &INSTALLERAR SIG PÅ ETT KORREKT SÄTT, Filen skapar AUTOMATISKT 3 användar-konton: Ett Administratörs-konto och ett konto för dator-ägaren samt ett konto för ”riskfyllda” aktiviteter.  Läs bifogad Läs_Mig_FÖRST.txt för instruktioner & initiala lösenord osv.

Ni kan helt enkelt inte göra fel då det mesta sker automatiskt! Perfekt för nybörjaren, den bekväma, er som har bråttom etc.
OBS! NI MÅSTE KOPIERA UNDAN DE FILER NI ÖNSKAR SPARA DÅ ER HÅRDDISK RADERAS INNAN WINDOWS 10 INSTALLERAS!
Perfekt om ni endast har en dator att installera eller ”inte orkar” installera på riktigt!
   NU ENDAST 99KR (inkl. Moms)
Betalning sker säkert och snabbt via PAYPAL! Efter betalning dirigeras ni om till en nedladdningssida, så stäng gärna av ev. Popup-blockerare etc.
Filen är testad via VirusTotal: https://www.virustotal.com/gui/file/0cbc2eafeb388206890bcf675745f8b8d8d80aaf943f82e3893036ee86f7637b/detection

DEN UNIKA FÖRENKLADE 3I1-GUIDEN FÖR ATT INSTALLERA WINDOWS 10 TILL NY ELLER GAMMAL DATOR!

3 snabba och förenklade "steg för steg"-guider, som skapats speciellt för rena nybörjare, visar dig VARJE steg, ett steg i taget, från förberedelser till allt du behöver göra under installationen av din dator.

Ett steg i taget, leds du, tryggt, i din egen takt, hela vägen tills din dator är helt klar! UNIKA guider för alla behov!
Obs! Med UNIKA Hjälp-filer som automatiskt utför alla svåra saker åt dig! Snabbt, smidigt och enkelt! Obs!
Passar ALLA, FRÅN rena nybörjare & uppåt! Oavsett gammal eller ny dator, snabb eller slö dator!
Vare sig ni skall
installera nytt eller installera om, eller ni köpt en sprillans ny dator som har Windows 10 från fabrik!.
Denna 3i1-guide är perfekt om ni har flera datorer hemma, vare sig det är speldatorer, surf-datorer, datorer för barn. Alla kommer att dra nytta av en korrekt installerad Windows 10!

OBS! Ni SLIPPER ta hjälp av hjälpsamma vänner, ni SLIPPER betala dyra data-firmor..  Då ni gör allt själv så slipper ni, i dessa COVID-19-tider, ha andra människor pillandes på er dator.
     ENDAST 249KR. Inkl. Moms!
Betalning sker säkert och snabbt via PAYPAL! Efter betalning dirigeras ni om till en nedladdningssida, så stäng gärna av ev. Popup-blockerare etc.
Filen ni laddar ned är testad via VirusTotal: https://www.virustotal.com/gui/file/b6ff9bd8588adee7feee33c23f4efca0b543fb04067d2ca8cf222b00ae2ac016/detection

B. C:
Mycket enklare och lättare än jag trott! Och då har jag ändo installerat datorn flera gånger tidigare.

P. E:
Rekommenderas starkt! Tydliga instruktioner, enkla att följa. Lyckades fabriksåterställa min nyköpta begagnade dator trots att jag aldrig ägt en dator innan. Under detta halvår har jag inte haft ett enda problem..

C.G:
Så enkelt och bra! Ni måste bara prova!