WINGUIDER.SE

PROFESSIONELL WINDOWS TILL PRIVATPERSONER! ÄVEN TILL NYBÖRJARE!

© 2003 Thomas Ekström/WinGuider.se | Allt innehåll på webbplatsen och i guiderna skyddas av upphovsrättslagen. | WinGuider = Förkortning av Windows Guider | Epost: info@WinGuider.se

Betalning sker snabbt och enkelt via PAYPAL!
Ev. Support ges via e-post!

Clicky

International webpage

Mail: info@WinGuider.se?subject=WebFråga:

E-post till WinGuider

Installera Windows 11

Detta är en förkortad förklaring av allt som de UNIKA hjälpfilerna, som följer med

Winguiders installationsguider, faktiskt gör för dig!

Hjälpfilerna består bl.a. av en UNATTEND-xml-fil som AUTOMATISERAR delar av installationen av Windows och ändrar samtidigt hundratals inställningar i Windows.


- UnAttend-filen korrigerar inställningar så datorn ALLTID FÅR AUTOMATISK Ipv4 och Ipv6-adresser. Så att din dator alltid fungerar korrekt med ditt modem / router etc. Har du en laptop så fungerar Wifi hemma hos dig, på Café, hos vänner, på hotell osv.


- Diskkonfigurering: Här RADERAR UnAttend-filen AUTOMATISKT varje befintlig partition på hårddisken så att gammalt skräp försvinner. Direkt därefter skapar UnAttend-filen AUTOMATISKT nya, korrekta partitioner för Windows 10/11 (1: EFI-Partition, 1: MSR-partition samt 1: Primär partition), den Primära-partitionen döps till: Windows_11 (eller 10) innan samtliga partitioner AUTOMATISKT formateras på rätt sätt varvid installationen av Windows inleds AUTOMATISKT. OBS! Allt detta sker på SEKUNDER, Det går så fort att ni inte ens märker att detta sker.. Och det bästa av allt är att ni kan inte göra fel.. Allt blir alltid RÄTT!.


- Under installationen av Windows så ser UnAttend-filen AUTOMATISKT till att: TIDIGT starta upp brandväggen och nätverket, UnAttend-filen väljer automatiskt svenska inställningar för tangentbord osv., Via UnAttend-filen så kör Windows olika: RunAsynchronousCommand för att AUTOMATISKT köra datorsystemets ANDRA hjälpfiler, När installationen av Windows fortsätter efter detta så anger UnAttend-filen AUTOMATISKT korrekt HelpAndSupport-information, Unattend-filen skapar även AUTOMATISKT datorns dedikerade separata administratörskonto med ett förinställt lösenord, UnAttend-filen skapar AUTOMATISKT ett KORREKT användarkonto åt datorns ägare, UnAttend-filen skapar i samma veva även ett separat konto som heter: Risk (med ett förinställt lösenord) som ni KAN använda för er mer risk-fyllda verksamhet, som t.ex. Porrsurf, nedladdning av torrents och andra osäkra filer (som ni avsöker med ert antivirus INNAN ni exekverar/kör dessa).

Allt ni gör med Risk-kontot är 100% separerat från ert privata användarkonto, så länge ni inte installerar program etc. Via RISK-kontot!


UnAttend-filen upprepar, för säkerhets skull, AUTOMATISKT körningen av ovan hjälpfiler, sedan inaktiverar UnAttend-filen AUTOMATISKT saker som: AllowInsecureGuestAuth för att öka säkerheten, och UnAttend-filen ställer AUTOMATISKT in UAC så att den fungerar helt korrekt vilket även det höjer säkerheten.


Nu kör UnAttend-filen AUTOMATISKT HJÄLP-filen:
SecureWindows11/10 som automtiskt optimerar dator-omfattande inställningar, som t.ex. hur Windows hantera ev. BLÅ SKÄRM och bl.a. inaktiverar automatisk omstart i händelse av allvarligt systemfel, och OM en blå-skärm skulle uppstå, då har HJÄLP-filen sett till att det endast skapas en minimal dumpfil á 256Kb i stället för en flera Gb stor dumpfil, Hjälp-filen aktiverar AUTOMATISKT även utökad loggning som kan förenkla framtida felsökning, HJÄLP-filen justerar AUTOMATISKT Windows säkerhetsfunktioner bl.a. Inaktiverar den sårbara SMBv1, HJÄLP-filen inaktiverar AUTOMATISKT även lagring av lösenord i LM-Hasch format redan innan någon ens loggat in, HJÄLP-filen anger automatiskt rätt inställningar för både växlingsfilen och minneshanteringen (detta förhindrar att fel som ”för lite minne” uppstår), HJÄLP-filen aktiverar AUTOMATISKT SafeDllSearchMode (en inställning som försvårar för skadlig kod), HJÄLP-filen anger AUTOMATISKT supportinformation i kontrollpanelen/systemet, HJÄLP-filen korrigerar AUTOMATISKT visning av enheter i Utforskaren så att enhetsbokstaven visas innan enhetsnamnet, HJÄLP-filen anpassar AUTOMATISKT hur utforskaren visar t.ex. Dolda filer, systemfiler osv. för datorns Administratörskonto, HJÄLP-filen justerar AUTOMATISKT Windows telemetri-inställningar, HJÄLP-filen förbättrar AUTOMATISKT datorns UAC-inställningar, HJÄLP-filen aktiverar AUTOMATISKT SMART SCREEN samt phisingfilter i Edge, HJÄLP-filen ser AUTOMATISKT till att förhindra att dubbelklick på vanliga skadliga filtyper endast öppnar dessa i ofarliga anteckningar, HJÄLP-filen anpassar AUTOMATISKT många användarinställningar för administratörskontot samt mycket, mycket mer..


NU SER NI WINDOWS LÅSSKÄRM, ni ombeds av guiden att logga in på Admin-kontot, starta Windows update, installera era skrivare, program och spel osv. Så er dator blir så nära 100% klar för fri användning.

Datorn startas sedan om för att installera ev. Uppdateringar osv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU ÄR DET DAGS ATT LOGGA IN PÅ ÄGARENS FÖRSKAPADE KONTO:

Guiden visar er nu hur ni gör klart allt så att ni fritt kan använda ert konto med maximal säkerhet, höjd prestanda osv. Detta går fort och underlättar för er senare, ni slipper framtida krångel!

Bl.a. Så får ni manuellt köra HJÄLP-FILEN: SecureUser 1 (Den körs på SEKUNDER) !

Den ställer in användarrelaterade inställningar:

Bl.a dessa förenklande inställningar:

Anpassar skrivbordet, aktiverar numlock på tangentbordet, Lagrar ev. loggfil från DirextX-diagnostik till användarens dokumentmapp, Aktiverar passiv FTP, Justerar inställningar för Media Player, justerar MsPaint (initialt liten vit ruta som sedan anpassar sig till storleken på den inklistrade bilden), appar hanteras, anpassar inställningar för Internet Alternativ (gäller för bl.a. Edge (& IE) samt för nätverket), Aktiverar så att surf tillåts fortsätta på en annan enhet,Utforskarens AVANCERADE inställningar trimmas in korrekt, vanliga routerinloggningsadresser läggs till i zonen: Lokalt nätverk för att ytterligare förenkla inloggning mot er router, Fler inställningar för utforskaren justeras, t.ex. Visas Diskenheters enhetsbokstav FÖRST istället för sist.


Samt dessa rent SÄKERHETSMÄSSIGA inställningar:

Windows inbyggda phishing-skydd aktiveras, SMARTScreen-filtret aktiveras, ActivX-filtrering aktiveras i alla internet-zoner, Säkerheten för Windows ZON-INDELNING optimeras, frekvent utnyttjade Coin-miner-webbplatser läggs i zonen: ej tillförlitliga platser, Skärmsläckaren ställs in att starta efter 5-minuters inaktivitet + kräver lösenord vid upplåsning, säkerhetsinställningarna för Edge (&IE) förstärks i  varje säkerhetszon, ”CheckExesignatures” aktiveras för att förhindra nedladdningar av osignerade (skadliga) körbara filer, extra Allmän konfiguration av Egde (& IE),


Och även ett antal EXTRA SEKRETESSHÖJANDE inställningar:

(de flesta sekretess-relaterade inställningar har redan ställts in när Windows installerades)

Sekretessinställningar för Egde (& IE) justeras, Användningen av APP-ID Inaktiveras (minskar riktad reklam), Inställningar som ökar er integritet anges korrekt via guiden redan under installationen av Windows.


Allt detta är saker som du visst kan göra helt själv, Men det skulle dig timmar att utföra dessa manuellt, vissa är, som sagt, för att förenkla er användning av datorn, vissa hindrar vanliga attackvektorer osv.


Guiden hjälper er att bl.a. Installera en effektiv annons-blockerare som underlättar ert internetanvändande m.m.


SEDAN ÄR ER DATOR HELT KLAR! MED MAXIMAL SÄKERHET, MAXIMAL STABILITET OCH LÅNGVARIGT HÖG PRESTANDA! Troligtvis behöver in inte installera om er dator på flera år! HUR MYCKET ÄR DET INTE VÄRT!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WinGuiders installationshjälp ger en god balans mellan extra god säkerhet som INTE påverkar er användning utav datorn negativt, kombinerat med förhöjd sekretess så ni slipper bjuda hundratals datainsamlande företag på ERA internetsökningar, er surfhistorik osv. (Har ni sökt på en sak, t.ex. ”Hälsokost” för att efter detta se mängder med reklam för just ”hälsokost”-relaterad reklam, då BJUDER ni hundratals olika reklamföretag dagligen på era sökresultat och surfhistorik troligtvis UTAN att ni ens vet om att ni gör detta, WinGuider förhindrar detta så långt det går). WinGuider rekommenderar och visar även hur ni installerar ett bra reklamblockerade tillägg till webbläsaren, samt visar hur ni justerar den för att blockera så mycket som möjligt.


Tack vare WinGuiders inbyggda hjälp med allt detta så slipper ni ladda ned massa extra (ibland oseriösa) programvaror som sägs blockera telemetri, öka sekretessen, minska ”Microsofts spioneri”, härda er dator, rensa registret och liknande.. WinGuider har redan hanterat ALLT detta åt er, så ni slipper installera dessa användarhämmande programvaror som ofta stör mer än de ”hjälper”.


Men tack vare dessa hjälp-filer så sker WinGuiders väl avvägda förbättrande inställningar på mindre än sekunder. Enbart denna hjälp, är värd kostnaden för den installations-hjälp som WinGuider erbjuder.

Plus att ni får en dator som är mycket mer motståndskraftig mot allehanda angrepp (”virus” i vardags tal)

Samtidigt som alla program, spel osv. flyter på så gott som er hårdvara tillåter.. Utan hängningar, blåskärmar och liknande..


OBS! VARKEN MICROSOFT, WINDOWS ELLER ER LOKALA DATOR-FIRMA HJÄLPER ER MED OVAN SAKER…

Dessa erbjuder er en basal grundinstallation där ni oftast får använda er dator på det sätt som ger allehanda skadlig kod och andra angrepp fri lejd in er dator! Något som WinGuider alltid förhindrar!

Permanent PRESTANDA

Maximal drift-stabilitet

Extra hög säkerhet

På ENKLASTE sätt

För ALLA, både för nybörjare som erfarna!

Och alla däremellan

Till Installations-anvisningar för Windows 11

Till Installations-anvisningar för Windows 10

SÅ LÄTT INSTALLERAR NI WINDOWS PÅ BÄSTA SÄTT!

BAKGRUND TILL WINGUIDER OCH VÅR UNIKA INSTALLATIONS-HJÄLP

I alla it-säkerhets samband så enas man att den bästa praxis är minimera de oskyddade inloggningarna med administratörs-rättigheter till förmån för inloggningar med vanliga användarrättigheter, s.k. Skyddade inloggningar, då detta kraftigt minskar den skada som angrepp från såväl hackare som skadlig kod kan orsaka. Samtidigt hindrar detta användaren från att begå allvarliga misstag som kan skada datorn, säkerheten, nätverket osv..


Detta gäller inte enbart företagsvärlden utan minst lika mycket i datorer som används privat.

Då varken Microsoft eller data-firmor, som har privatpersoner som kunder, bidrar till att hjälpa till med få användarna att installera och använda sina datorer på bästa och mer skyddande sätt, Redan år 2003 tog WinGuider initiativet till att bekämpa denna brist, dvs. Att ge privatpersoner möjligheten att använda sin dator så som den är tänkt att användas, via datorn skyddade konton som kraftigt minskar risken för att drabbas av eller sprida svåra angrepp. Sedan 2003 har WinGuider sålt dessa omtyckta installations-anvisningar (guider), WinGuider är för närvarande Sveriges största leverantör av installations-guider riktade till privatpersoner. EN UNIK SAK med dessa installations-guider är att de bifogade UNIKA HJÄLP-FILERNA!

-Det är tack vare dessa hjälp-filer som även en ren nybörjare på datorer faktiskt lyckas installera sin dator  på RÄTT sätt, på egen hand! Med eller utan hjälp av andra! Dator blir märkbart bättre än en ordinärt installerad dator och är lika lättanvänd och den förblir snabb, stabil och extra säker i flera år framöver. NI SLIPPER INSTALLERA OM TITT SOM TÄTT! Och alla personer i hemmet,  som bor & är folkbokförda tillsammans med köparen får installera sin dator via köparens installations-guide.             KÖP EN GUIDE OCH NI FÅR INSTALLERA ALLA DATORER NI HAR I HEMMET VIA DENNA GUIDE!

WINGUIDERS UNIKA HJÄLPFILER, VARFÖR FINNS DEM!