VÄLKOMMEN TILL WinGuider.se
En
Snabb, Stabil och Säker dator åt ALLA!

Alla skall kunna installera Windows, snabbt, säkert och rätt

“TUSENTALS JUSTERINGAR & ANPASSNINGAR SKER PÅ SEKUNDER, ISTÄLLET FÖR TIMMAR”

HJÄLPFILERNA ANPASSAR WINDOWS FÖR PRIVAT BRUK!

De hjälpfiler som medföljer DEN ULTIMATA WINDOWS 10 INSTALLATIONEN gör samma sak som Active Directory gör på ett större företag. De justerar och trimmar in Windows 10.

-Hjälpfilerna gör att varje dator ni installerar blir EXAKT LIKA BRA, de fungerar exakt likadant och är lika säkra, snabba och stabila.

(Är det inte enklare att hjälpa varandra om alla datorer i hemmet är likadana?)

Även om ni laddar ned div. optimerings-eller trimnings-program så kan dessa aldrig göra samma skillnad lika snabbt. Hjälpfilerna tar sekunder att köra, och är SÄKRA att använda då de testats under många år. Optimerings- och trimnings-programmen är precis som rensningsprogrammen oftast rena skräpet och leder i längden till fler problem än de sägs åtgärda.

De bifogade hjälpfilerna ser till dessutom att inaktivera vissa Windowsfunktioner som endast används på arbetsplatser.

Allt för att anpassa datorn till privat bruk!

HJÄLPFILER? VARFÖR DET OCH VAD GÖR DOM?

DEN ULTIMATA WINDOWS 10 INSTALLATIONEN HAR UNIKA HJÄLPFILER SOM GÖR ALLT PILLIGT JUSTERANDE ÅT ER PÅ SEKUNDER!

Varför ladda ner oseriösa ”optimerings” eller trimmnings”-program som inte ger resultat, när ni kan få RIKTIG intrimning och optimering ”på köpet” och helt utan att tynga datorn med skräpprogram.

Ni slipper bråka med nätverks-inställningar och annat krångligt då dessa är korrekt inställda från start. 20-års erfarenhet till er hjälp!

Den är nära nog perfekt!

8 FILER GÖR HELA SKILLNADEN!

De 8 hjälpfilerna som medföljer DEN ULTIMATA WINDOWS 10 INSTALLATIONEN är UNIKA!

ALLA filer I WGW10-mappen används I alla tre installationssätten. De övriga filerna (I rooten på USB-pinnen) används för den RENA nyinstallationen av Windows 10. Dessa ser automatiskt till att radera ALLT på er hårddisk (så ni slipper ärva problem från smittade eller korrupta filer etc.) den skapar ny NTFS-formaterad partition som Windows automatiskt installeras till.

Den rena nyinstallationen kör alla filer automatiskt utom Users.reg som trimmar in användarens inställningar.


I WGW10-mappen återfinns:

- 2_Win10Settings.reg som trimmar in Windows egna systeminställningar så de anpassas för icke företags-bruk. Bl.a. Ger den er en 5Gb stor FAST växlingsfil som förbättrar datorns prestanda. Den trimmar in era nätverksinställningar så ni aldrig lär behöva krångla med nätverket, Så fort ni anslutit till nätverket så fungerar allt som tänkt!

-Folders.bat skapar mappen WGW10 på er hårddisk, Från den kör sedan de som återställer sin dator resp. Filer för att få en optimal Windows 10.

-Users.reg optimerar varje användares inställningar (som är unika för varje användare) .

-W10K.inf är en SÄKERHETSMALL som förstärker Windows 10s säkerhet och arbetar bort vissa logiska missar I Windows 10 säkerheten! Bl.a. Förstärker den säkerheten I Windows DELADE MAPPAR (C:\Users\Public) Dessa mappar används för att dela med sig av filer till andra användare eller datorer på ert hemmanätverk! (Visste ni ens att Windows hade DELADE mappar?)


Som sagt var! Hjälpfilerna anpassar Windows 10 på SEKUNDER!


Dessa fioer utför se förbättringar som Active directory gör på ett större företags arbetsdatorer. Förändringar som gör att er arbetsdator kan fungera I flera år utan större problem. WinGuider har dock anåassat dessa trimmingar till att passar icke företagsnätverk. Även detta är unikt för DEN ULTIMATA WINDOWS 10 INSTALLATIONEN.