VÄLKOMMEN TILL WinGuider.se
 WINDOWS SÅ SOM WINDOWS SKALL VARA!

PROFFSIG WINDOWS= SNABB, STABIL OCH EXTRA SÄKER!

HUR GÅR INSTALLATIONEN TILL!

VAD GÖR EGENTLIGEN DE UNIKA HJÄLP-FILERNA?


Så här fungerar en installation!


Guiden (som utgörs av ett Word-dokument) inleds med att ni laddar ned ett "paket" som ni sparar till er dator. Ni högerklickar på denna fil och väljer “extrahera alla” så paketet packas upp och gör filerna läsbara. Ni öppnar word-dokumentet och som en del av förberedelserna laddar ni, via en länk i guiden, ned installationsmediet för Windows 10 direkt från Microsofts webbplats med hjälp av Microsofts egna "Media Creation Tool" som gör om er USB-pinne till ett installationsmedie.


När installationsmediet skapats på er USB-pinne så kopierar ni över "paketet" med de extraherade hjälpfilerna till er USB-pinne.


USB-pinnen

|-Läsmig.txt (Information om hur ni extraherar den nedladdade zip-filen)

|-AutoUnattend.xml (Filen styr Windows installationen och trimmar Windows-inställningar på UEFI baserade-datorer)

|-BIOS_AutoUnattend.xml (Fil för att styra upp Windows installationen på BIOS-Baserade datorer)

|-BYT TILL BIOS.bat (för er med äldre dator som inte klarar UEFI-baserad installation, Byter AutoUnattend)

|-BYT TILL UEFI.bat (För er som utfört en BIOS-baserad installation och önskar byta tillbaka till UEFI-baserad installation)

|- | (Mappen:) WGW10

      |-1_Folders.bat (AutoUnattend exekverar denna fil som bl.a. flyttar mappen WGW10 från USB´n till C:\)

      |-2_Win10_Settings.reg (Anpassar Windows & Systeminställningar samt anpassar säkerhetsinställningar)

      |- *.lnk (Internetgenvägar som automatiskt blir era FAVORITER så ni laddar ned RÄTT program från RÄTT källa)

      |- 1-10_*.lnk (Länkar som AUTOMATISKT läggs till i utforskaren så ni hittar till DELADE MAPPAR och tillbaka)

      |-Users.reg (Trimmar in användarens inställningar (hur utforskaren fungerar, lägger flera tiotals skadliga och

   snokande webbplatser i "Ej betrodda zonen" så t.ex. Coinhive, med flera EJ tillåts belasta/skada er dator.

   Users anpassar Desktop-inställningar, Trimmar både EDGE och Internet Explorer, Justerar SmartScreen & Phisingfilter, Justerar Windows Sökfunktion, Justerar     låsskärmen, Anger annons-blockerande inställningar för IE & EDGE, Förstärker säkerheten i IE & Edge, mm.


OBS! Filerna AutoUnattend, 1_Folders samt 2_Win10Settings exekveras AUTOMATISKT innan ni ens loggat in på datorn!

Detta innebär att installationen av Windows har automatiserats till en rimlig nivå!


Steg 1: Guiden hjälper er att starta datorn med USB-pinnen i, varvid AutoUnattend-filen AUTOMATISKT raderar allt data ni har i er dator hårddisk, Detta oavsett om den är ny och oanvänd eller ej!, Den tar först bort alla befintiga partitioner, den skapar NYA partitioner (olika för BIOS-baserad dator mot UEFI-baserad dator därav behovet av att ha 2st. AutoUnAttend), Den formaterar de nya partitionerna korrekt, samt styr upp windows-installationen på rätt sätt. Allt helt automatiskt! Inget kan gå fel!

Ni behöver endast bekräfta vilken version av Windows (Home/Pro etc.) ni har licens för, samt ange att ni installerar Svenskt Windows (styrs av er Windows nedladdning), ange språk för ert tangentbord. Därefter kommer Windows 10s sedvanliga GRUND-frågor om Sekretess-inställningar (guiden ger 2 alternativ :Normal och Paranoid).


INNAN ni ens loggat in med in på på datorn för första gången, så har Steg: 2 aktiverats genom att filen: 2_Win10Settings körts..

Filen: 2_Win10Setings justerar er dators SYSTEM-inställningar, dvs, justerar inställningar för Windows och Systeminställningar (som t.ex. växlingsfil, nätverksinställningar samt justerar säkerheteinställningar. Flera tusen små optimeringar och intrimmningar sker på sekunder i bakgrunden, helt utan att ni märker något.


Obs! Allt detta har skett redan innan ni får ange sekretessinställningar för ADMINISTRATÖRS-KONTOT (enligt beskrivning i guiden),

Ni loggar sedan in på det Administratörskonto som AutoUnAttend har skapat (lösenordet anges i guiden) och ni ser Admin-kontots skrivbord,

Då har ni redan en OPTIMAL Växlingsfil (Fast storlek á 5GB vilket bör i 99% av fallen vara tillräckligt för ALLA), Windows felaktiga UAC-inställningar har justerats till en säkrare nivå (en som utesluter att obehöriga kan installera program eller skada Windows-systemet, Detta ger er även tid till eftertanke INNAN ni godkänner UAC-promtar som poppar upp när skadlig kod etc. försöker att angripa er dator.. Ni hinner avfärda UAC-prompten INNAN smittan har kunnat bita sig fast i er dator!) Vidare har 2_Win10Settings sett till att ev. "blåskärmar" loggas till loggboken, och att datorn inte längre startar om när en ev. blåskärm visas, utan ni får en chans att se att ett allvarligt systemfel har inträffat och ger er en chans att fotografera eller skriva av felmeddelandet. Men ifall någon stänger av datorn etc. så finns felmeddelandet ändå lagrad i datorns loggbok så ni kan granska det med funktionen: Visa tillförlitlighetshistorik.


Vidare har 2_Win10Settings ändrat så en blåskärm endast skapar en minimal DUMP-fil, istället för den flera Gb stora som Windows normalt vill skapa!

-WinGuider förstår att ingen privatperson lär betala tusenlappar för att låta en expert granska dump-filen. Ni lär antingen åtgärda orsaken till blåskärmen eller så installerar ni om datorn och av den anledningen har WinGuider, klokt nog, minimerat denna dumpfil från 1,5 gånger ert RAM-minne till ynka 256kB.. På så sätt sparar ni utrymme på er hårddisk och dessutom minskas storlekskravet på er växlningsfil, så att den tillåts användas mer effektivt.


2_Win10Settings har redan ändrat så att när ni skapar eller byter lösenord så sparar Windows inte längre den lätt-hackade LM-hashen av era nya lösenord. Så även om någon skulle få åtkomst och möjlighet att t.ex. använda "ophcrack" (som normalt använder LM-hasharna för att avslöja era lösenord på ett par sekunder) så ändras denna förändring denna tid till: dagar, månader etc. beroende på hur starka era lösenord är.. (Och guiden lär er en mycket enkel metod för att skapa starkare lösenord..)


2_Win10Settings ändrar så att om någon användare dubbelklickar på filtyper som nästan aldrig används av privatpersoner (som powershell-skript) men som vanligtvis används i skadliga syften, Då exekveras inte dessa filer automatiskt längre, utan dessa öppnas helt ofarligt i Antecknaren. (Detta minskar risken för att användare "råkar" köra skadlig kod...). Inställningen: restrictanonymoussam är aktiverad, netlogon inställningarna har förstäkts.. detta minskar risken vid lokala nätverks-angrepp mot er dator..(t.ex. om ni Lan:ar med andra). I förebyggande syfte ingår ett par inställningar som minskar problem med Windows update.

Och för att ytterligare skydda er dator lite extra när ni väl är inloggade med Administratörskontot så har inställningar angetts som minskar risken att drabbas av: skadliga annonser, Coin-mining (som utnyttjar er dators Processorkraft för att generera pengar åt andra personer) mfl.


2_Win10Setting har redan justerat utforskaren (för Admini-kontot) till att automatiskt visa dolda filer och mappar samt skyddade filer och mappar osv. Och givetvis visas t.ex. komprimerade mappar, krypterade filer osv. med egna färger i Utforskaren. Utforskaren har justerats till att visa anslutna enheter med enhetsbokstaven först!

-Er USB-pinne (som ni installerade Windows från) visas därför i Utforskaren som: "(D:) ESD-USB" och er hårddisk visas som "(C:) Windows 10"

(Detta skilljer sig mot Windows-standard där de normalt visas "bakvänt" dvs: ESD-USB (C:) och Windows 10 (D:).)


Vidare hjälper guiden er, om ni vill, att aktivera Microsoft delning av er dators: "DELADE MAPPAR" (C:\Users\Public) så att användare på andra datorer i ert nätverk kan hämta filer direkt från er dator UTAN att kunna snoka bland era privata filer. Ni slipper därmed maila, springa med USB-pinnar, osv. när ni vill dela filer med varandra. Allt går snabbt, lätt och säkert!


Detta är vad de 3 första av WinGuiders UNIKA HJÄLP-FILER åstadkommer automatiskt .. utan att ni gjort någonting..


OM PRIVATPERSONER KÄNDE TILL DESSA INSTÄLLNINGAR, OCH FÖRSTOD VAD DE GÖR, DÅ HADE MER ÄN HÄLFTEN JUSTERAT DESSA SJÄLVA!


Nästa steg visas nedan…

STEG 2:


Då WinGuider följer god säkerhetspraxis så får ni skapa användarkonton åt alla som KAN komma att använda er dator.

(I hem med flera datorer är detta väldigt klokt, speciellt om en dator går sönder, då skall den användaren, snabbt och lätt,kunna låna en annan dator..)

-Och notera att även om ni är ensam om att använda datorn så skall ni skapa ett separat användarkonto åt er själv!

Hur ofta har inte folk låst sig ute från sin dator när de inte längre kan logga in med sitt konto längre.. Enbart för att deras konto är datorn ENDA konto?

-WinGuider hjälper er på förhand genom att skapa ett separat, dedikerat Administratörskonto som räddar er I liknande fall.  

Detta är enbart ett exempel på hur WinGuiders erfarenhet och förebyggande arbete hindrar er från att begå mycket vanliga misstag!

-WinGuiders guide FÖREBYGGER vanliga problem så ni slipper drabbas utav dessa!


När ni väl loggat in på ert nya användarkonto, så hjälper denna ULTIMATA GUIDE er genom att ha en länk: "Kör_Mig" på skrivbordet.. när ni dubbel-klickar på den utförs på SEKUNDER tusentals ändringar som optimeriar er egen privata "sfär".


Allt från att utforskaren börjar visa filer och mappar på ett mer logiskt sätt, till att höja säkerheten i EGDE och Internet Explorer som I sin tur minskar risken att drabbas av t.ex. skadliga annonser, Coin-mining (som utnyttjar er dators Processorkraft för att generera pengar åt okända personer) osv.

FÖR ENKELHETS SKULL visar utforskaren numera t.ex. komprimerade mappar, krypterade filer osv. med egna färger, Hårddiskar och anslutna enheter visas med ENHETSBOKSTAVEN FÖRST så att t.ex. er USB-pinne (som ni installerade Windows ifrån) i Utforskaren visas som: "(D:) ESD-USB" och er hårddisk visas som: "(C:) Windows 10". (Windows-standard standard är ju att visa dessa "bakvänt" dvs: "ESD-USB (C:)" och "Windows 10 (D:)").

Paint startas med en LITEN bildyta så inklistrade bilder inte får en stor vit ram kring sig, Skärmsläckaren griper in efter 5 minuters inaktivitet och LÅSER datorn så att obehöriga inte längre kan mixtra med DINA filer bakom din rygg etc.


Därefter ger DEN ULTIMATA WINDOWS 10 INSTALLATIONEN er valfria tips om praktisk konfiguration som t.ex. att få Media Player att söka efter filer i datorns DELADE mappar (de ni använder för att dela filer till andra användare av samma dator eller andra datorer i ert hemnätverk!)

Därmed lär sig alla användare att de KAN dela filer till andra, genom att kopiera in filerna till lämplig mapp i sin dators: C:\Users\Public\ (ni förövrigt redan har fått praktiska genvägar till dessa delade mappar på ert skrivbord) Ni slipper därmed att springa runt med USB-pinnar osv.


(Ni har väl redan lärt er att INTE låta era gäster få åtkomst till ert PRIVATA WI-FI-nätverk, Ni har väl skapat ett separat GÄST-nätverk så era privata filer förblir privata? Om ni inte skapar ett gästnätverk så kan alla som kopplar upp sin dator på ert nätverk att se ALLA era DELADE FILER, FILER som borde vara privata inom familjen OBS! Använd alltid ett gästnätverk åt era gäster och vänner!)


Nu är ni klara att använda er dator FRITT! Ni har nu en dator som både är EXTRA SÄKER, den är så stabil att den faktiskt fungerar varje gång ni skall använda datorn (med undantag för hårdvaru-fel samt buggar i mjukvaran). Datorn är så säker att ni faktiskt VÅGAR utföra lite mer riskabla saker, som att porrsurfa, shoppa online och hantera er internetbank, tok-tanka torrents osv. Sådant som alla andra ständigt varnar er för!

Visst är detta mer riskabla saker att utföra, men då WinGuider tror inte på förbud i den meningen utan vill hellre skydda er dator bättre så ev. risker minimeras..

Plus att WinGuider rekommenderar er att använda ett mycket bättre virusskydd än det som ingår i Windows 10.


Allt detta medan er dators prestanda bibehålls år efter år! Ni slipper installera om och rensa massa virus osv... Er tid vid datorn går åt till att ANVÄNDA DATORN till det ni tänkt ha den till... Vare sig ni slösurfar, läser e-post och sociala medier, tok-tankar torrents, porrsurfar eller är en Gamer så njuter ni alla av datorns varaktigt höga prestanda & stabilitet, med så få avbrott i användandet som möjligt.. WinGuider har försökt FÖREBYGGA alla vanliga problem FÖR ER BEKVÄMLIGHETS SKULL!


Det ironiska är att ju sämre dator ni har, desto mer tjänar ni på att installera den via DEN ULTIMATA WINDOWS 10 INSTALLATIONS-GUIDEN och dess högre och jämnare prestanda, något många ofta tror är tvärt om.. Ni lär er dessutom bli bättre datoranvändare mycket tack vare guidens uppbyggnad med pedagogiska & enkla "steg för steg"-anvisningar..


Detta är vad WinGuider erbjuder er, för en mycket rimlig summa...DEN ULTIMATA WINDOWS 10 INSTALLATIONEN: NU 20% REA TILL 1MAJ!

ENDAST: 160kr mot normala: 199kr inkl. Moms.
Allt du behöver själv är ett USB-minne á minst 8GB

OBS! Nedladdning startar automatiskt efter slutförd betalning, blockera EJ popuper från Paypal.com OBS!

Vid ev. problem, eller frågor, kontakta: info@winguider.se