WinGuider.se
HJÄLPER ER GÖRA ER DATOR: FELFRI, SNABB OCH TRYGG

Copyright © All rights reserved. Made by WinGuider.se /Thomas Ekström  Moms och Skatt hanteras av PayPal.

WinGuiders mål är att visa Svenska folket hur SNABBT, STABILT och SÄKERT Windows är, OM man bara installerar Windows korrekt! Något privatpersoner sällan gör! Att starta installationen, klicka nästa, nästa i blindo, skriva in namn och lösenord och börja surfa gör tyvärr att datorn snabbt blir slö, sårbar och att problemen hopar sig.

WinGuider har åtagit sig att visa de få extra steg som krävs, men som privatpersoner och datortillverkare samt reparatörer oftast missar!

WinGuider hjälper dig hjälpa dig själv!

WINGUIDER SATSAR PÅ SÄKERHET SOM GER MAXIMAL PRESTANDA OCH STABILITET!

ETT IT-PROFFS TILL DIN HJÄLP!

Grundaren började arbeta som IT-konsult i slutet på 90-talet, efter en gedigen IT-utbildning!

I utbildningen ingick mycket säkerhetstänk, varvid jag kom att specialisera mig på Windows och Windows-säkerhet. Som konsult fick jag skapa de installationer som installerades på företagets datorer, I.o.m. det gick jag personligen igenom VARJE registernyckel och varje fil och mapp för att granska och optimera datorernas säkerhet. Under detta arbete lades grunden till att dokumentera alla steg som ingår i en professionell installation av datorer där datorns säkerhet förstärks utan att stjäla prestanda.


Detta blev sedan grunden till: WinGuider.se.

WinGuider använder i dag professionella metoder för att installera och optimera ER dator. Metoderna är dock anpassade för privata datorer. ALLT FÖR ATT FÖRENKLA FÖR ER! Ni ska få dra nytta av en säkerhet och en stabilitet som inte kostar prestanda.

BAKOM VARJE GUIDE FINNS TUSENTALS  NEDLAGDA ARBETSTIMMAR!

OM GRUNDAREN TILL WINGUIDER:

När jag själv installerar Windows på en dator, ny eller äldre, så dokumenterar jag alltid de steg jag utför samt skapar de hjälpfiler som underlättar och snabbar upp installationen.


Det är denna dokumentation som jag sedan säljer som installations-manualer (Guider) här på: http://www.WinGuider.se På så sett kan jag hjälpa dig att utföra en professionell installation av Windows 10 på er dator, HELT SJÄLV DESSUTOM!


I Guiderna finns funktioner m.m. som hindrar olika smittors skadeverkan.

Detta tack vare drygt 20års erfarenhet av att arbeta med virusskydds-hantering. Precis som ett hus behöver en stabil grund att stå på, så behöver Windows en god säkerhetsgrund att stå på.

Den skapas INTE av prestandakrävande programvaror utan genom smart installation & konfiguration! Den biten hjälper WinGuider er med!

ETT RIKTIGT IT-PROFFS TILL ER HJÄLP!

OM WINGUIDER.SE

SÄKERHET SOM INTE KOSTAR PRESTANDA!

Den extra timme installationen tar sparar ni in flera gånger om, när ni slipper fixa, trixa och ominstallera på länge!. WinGuider bygger upp den GRUND som Windows sedan vilar på! En grund som man inte får när man bara klickar ”Nästa”, Dessutom bifogas hjälp-filer som automatiserar såväl installationen som själva konfigurationen av Windows.


Ni sparar TID och PENGAR!

NI SLIPPER INSTALLERA OM  IGEN!

Ni får alltid SENSTE Windows-versionen


Detta då det är en självklar del i i installations- guiderna iatt visa hur ni laddar ner den SENASTE Windows 10 versionen och hur ni skapar en USB-pinne som ni installerar Windows ifrån.

Det är till den USB-pinnen som ni sedan kopierar hjälpfilerna.

Installationen sker via tydliga Steg för steg.guider!

Guiderna är så utformade att ni endast behöver enkla datorkunskaper, t.ex. Att ni kan starta datorn, logga in, starta den app eller program ni vill använda osv.

MER BEHÖVS FAKTISKT INTE!

ÖVER 15års erfarenhet av att hantera virusskydd!

I över 15 år har jag hanterat virus-skyddet för en organisation med över 10.000 datorer så har jag dagligen hanterat viruslarm, smittor av alla slag och till slut även sysslat med IT-forensik och malware-analyser. Därmed vet jag hur smittor angriper din dator och gör det jag kan för att minimera deras skadeverkan.. FÖR DIN SÄKERHETS SKULL!

WinGuider.se har internets enda professionella installationguider som är speciellt framtagna för och riktade till privatpersoner. Ingen annan har något liknande!

WinGuider.se är UNIK i flera hänseenden!

1: WinGuider erbjuder installationshjälp DIREKT till privatpersoner.

2: WinGuider har automatiserat alla riktigt komplicerade delarna i en professionell och egentligen avancerad installationsprocess, så att endast grundläggande datorvana krävs för att lyckas!

Anledningen till att privatpersoner lider av slöa, instabila och lättsmittade datorer, är att de gör flera misstag när de installerar sina datorer! WinGuider.se´s installationer ser till att dessa misstag inte sker. Er dator installeras, uppdateras & optimeras INNAN den börjar användas. Detta gör att ni slipper problem med prestanda, instabilitet och smittor. Den lilla extratid en Winguider-installation tar, får ni sedan igen flerfalt då ni slipper felsökning, reparationer och smittorensningar! Som alltid är det grundarbetet som är det viktigaste!WinGuider har inte enbart erfarenhet av att installera och meka med datorer. Utan är även en erfaren ANVÄNDARE av datorer. Detta gav stora erfarenheter av att optimera och tweaka datorer för deras olika bruks-behov. (Arbete, surf, spelande osv.)

Sedan drygt: 20år har skaparen, vid sidan om WinGuider, arbetat med att analysera smittor och smittade datorer, Hur smittan anlänt, samt hur den bitit sig fast! Dessa erfarenheter används nu i WinGuiders installationsguider så att smittor hindras från att "bita sig fast" i er dator

.

En ev. smitta som angriper en WinGuider-dator drabbar endast den inloggade användaren, övriga användare drabbas inte. Detta, tillsammans med det dedicerade (separata) Administratörskontot, gör det väldigt lätt att rensa ut en ev. smitta då den inte tillåtits utföra ändringar i systemet eller injicera kod till systemfiler, något som annars är otroligt vanligt, och väldigt krångligt att återställa!


Faktum är att ni med en WinGuider-installerad dator (där ni följer råden) t.o.m. UTAN ett installerat virusskydd är MER skyddade mot virus, trojaner osv. än ni är då ni loggar in som administratörer OCH har virusskydd, brandvägg osv.!

Skillnaden ligger i att WinGuider:
1: Blockerar smittornas vanligaste angreppspunkter,
2: Inte bjuder smittorna på datorns Administratörsbehörighet (Något ni alltid gör när ni loggar in som administratör),
3: Varje gång ni loggar in/ut eller stänger av/startar er dator så oskadliggörs potentiellt skadliga filer i er profil och temp-mappar.
Allt detta och mer därtill är vad WinGuider bjuder er på, då WinGuider anser att det är dags att höja standarden för privatpersoners IT-säkerhet.


Genom WinGuider så får ni en PROFFS-INSTALLATION skapad specifikt för privatpersoner (vars bruk av datorn skiljer sig markant jfr. med en arbetsdator). En installation som får er dator att starta, fungera och hålla sig smittfri under flera år framöver! Allt med en prestanda och stabilitet som många länge har saknat!


PS! Jag som skapat WinGuider.se är IT-tekniker, inriktad mot Säkerhet i Windows-miljö!

Jag är varken webbkodare, språkvetare, sängvätare eller grafisk designer.. Därför använder jag en programvara för webbskapande och använder de mallar som den tillverkaren bifogar..

Detta för att spara tid och ork. Har man redan lagt ned tusentals timmar på att skapa dessa installationamanualer så lägger man inte ned onödig tid på att lära sig bli något av ovan kunskaper..

Någon gång måste man få vila och ägna sig åt familj, hus och hem etc. DS!

Real Time Web Analytics Clicky