Google Analytics Alternative
SVENSKA PRIVATPERSONERS MEST POPULÄRA HJÄLP ATT INSTALLERA WINDOWS 10 PÅ RÄTT SÄTT!
Datorhjälp, En gång för alla!

OBS! ALLA PRISER ÄR INKL. MOMS!

WinGuider.se

International Website:

WinGuider är en förkortning av:

WinGuider.se

© 2003 Thomas Ekström, Ks3, 746 35 Bålsta, Sweden. På Internet sedan 2003|

Share on Facebook
International Website!
Guides in all languages!
IT-SÄKERHET, PRESTANDA OCH ANVÄNDAR-VÄNLIGHET ÅT FOLKET

Som tidigare nämnts så startade WinGuider redan 2003. Vi har skapat och sålt pedagogiska, tydliga ”steg för steg” guider som visar hur man installerar Windows ända sedan Windows XP. Via Windows 2000 Windows 7, Windows 8 samt 8.1, och vidare ända till dagens Windows 10.

Varje år förkortas guiderna, de förbättras och förenklas gång på gång.. Årets guider är de kortaste och mest automatiserade hittills.. Allt för att underlätta för de privatpersoner som aldrig installerat en dator själv.  

Trots att de är riktade till privatpersoner med ibland bristande datorvana så tar även mer erfarna personer hjälp av dessa installationguider.. Mycket tack vare de finurliga HJÄLPFILERNA som faktiskt är UNIKA för WinGuider..

OBS! Alla hjälpfiler är i KLARTEXT så dessa lätt kan granskas och vid behov anpassas.

WinGuider har sedan 2003 hjälpt privatpersoner att installera Windows RÄTT!

WinGuider.se BÄST på att hjälpa privatpersoner!

Det stämmer.. Jag, Thomas Ekström i Bålsta började min karriär inom IT redan 1997 då jag utbildades till PC-SAMORDNARE. Jag arbetade med IT-Support på ett företag som tillverkade Pacemakers och bidrog till att införa säkerhet till företagets arbetsdatorer. Jag hade även ansvaret att installera upp varje ny datormodell (som jag säkrade extra noga) och skapade via den en sk. ”Image” (klon) av datorn som sedan användes för att snabbt klona nya datorer. Jag skapade säkert över 100 olika Images..

Då jag fått en gedigen utbildning i Windows där SÄKERHETEN var ryggraden i utbildningen så tog jag på mig att styra upp säkerheten i företagets datorer..

Från början användes FAT som filsystem (OBS! FAT saknar säkerhet) och alla användare loggade i början alltid in som Administratörer på sina datorer..
Och då jag lärt mig att Windows skall installeras & användas på samma sätt som linux så ändrade jag de initiala ”Klicka nästa, nästa, nästa i blindo”-instruktionerna till att se till att ett separat Admin-konto skapades och att användarna fick vanliga användarkonton. Samtidigt bytte jag till det säkrare: NTFS, och gick igenom säkerhetskraven för VARENDA FIL, OCH VARENDA REGISTERNYCKEL i Windows! Under detta arbete skrev jag en utförlig installationguide där varje säkerhetsförändring dokumenterats i en simpel ”steg för steg”-guide!

Efter detta arbete avslutats visade det sig att antalet Helpdeskärenden minskat till en dryg tredjedel.. Mest tack vare att användarna inte längre FICK skada sin dators Windows installation längre.. Alla datorns inställningar och program BEHÖLL sin funktionalitet & prestanda under flera år då användarna inte längre kunde pilla och ”mecka” med sina arbetsdatorer längre, TROTS detta så kunde de utföra alla arbetsuppgifter, etc.

Denna dokumentation utgjorde grunden till mina första installationsguider riktade till privat-personer som lades ut på internet redan 2003. När jag bytte arbetsgivare år 2000 utvecklade jag min säkerhetsinriktning och arbetade heltid med att administrera och hantera ANTIVIRUS-skyddet på en Myndighet med 17.000 användare.

Därmed kom jag att frekvent undersöka olika smittor, trojaner osv. Och lärde mig snabbt hur olika smittor försöker att angripa de datorer de stöter på. Och hur man på enklaste sätt hindrar dessa från ”bita sig fast” i datorn. Därför hjälper jag numera privatpersoner att installera och använda sina datorer på ett extra säkert sätt och med full användarvänlighet TROTS ett extra starkt skydd mot ”virus” och andra angrepp och intrång!

Givetvis ingår alltid de UNIKA hjälpfilerna. Dessa hjälpfiler förstärker Windows 10s inbyggda säkerhet kraftigt.. Kombinerar man denna förstärkning med den förbättring som blir om man installerar Windows KORREKT så skyddar dessa steg er dator BÄTTRE än ert virusskydd kan om ni installerat er dator ”som vanligt!..

WinGuiders GRUNDARE HAR GEDIGEN UTBILDNING SAMT ÖVER 20ÅRS ERFARENHET

”Guiderna förstärker säkerheten bättre än enbart ett ”antivirus” kan ifall ni installerat datorn som ”vanligt”