Google Analytics Alternative
SVENSKA PRIVATPERSONERS MEST POPULÄRA HJÄLP ATT INSTALLERA WINDOWS 10 PÅ RÄTT SÄTT!
Datorhjälp, En gång för alla!


WinGuider.se

International Website:

WinGuider är en förkortning av:

WinGuider.se

© 2003 Thomas Ekström, Ks3, 746 35 Bålsta, Sweden. På Internet sedan 2003|

Share on Facebook
International Website!
Guides in all languages!
IT-SÄKERHET, PRESTANDA OCH ANVÄNDAR-VÄNLIGHET ÅT FOLKET

Som tidigare nämnts så startade WinGuider redan 2003. Vi har skapat och sålt pedagogiska, tydliga ”steg för steg” guider som visar hur man installerar Windows ända sedan Windows XP. Via Windows 2000 Windows 7, Windows 8 samt 8.1, och vidare ända till dagens Windows 10.

Varje år förkortas guiderna, de förbättras och förenklas gång på gång.. Årets guider är de kortaste och mest automatiserade hittills.. Allt för att underlätta för de privatpersoner som aldrig installerat en dator själv.  

Trots att de är riktade till privatpersoner med ibland bristande datorvana så tar även mer erfarna personer hjälp av dessa installationguider.. Mycket tack vare de finurliga HJÄLPFILERNA som faktiskt är UNIKA för WinGuider.. Alla hjälpfiler är i KLARTEXT så dessa lätt kan granskas och vid behov anpassas.

WinGuider har sedan 2003 hjälpt privatpersoner att installera Windows RÄTT!

WinGuider.se BÄST på hjälp till privatpersoner!

Det stämmer.. Jag, Thomas Ekström i Bålsta började min karriär inom IT redan 1997 då jag utbildades till PC-SAMORDNARE. Jag arbetade med IT-Support på ett företag som tillverkade Pacemakers och bidrog till att införa säkerhet till företagets arbets-datorer. Jag hade även ansvaret att installera upp varje ny datormodell (som jag säkrade extra noga) och skapade via den en sk. ”Image” (klon) av datorn som sedan användes för att snabbt klona nya datorer. Jag skapade säkert över 100 Images..

Från början användes FAT som filsystem (som totalt saknar säkerhet) och alla användare loggade alltid in som Administratörer på sina datorer..
Först ändrade jag så användarna fick vanliga datorkonton, samtidigt bytte jag till det säkrare: NTFS, och började att gå igenom säkerheten för VARENDA FIL, OCH VARENDA REGISTERNYCKEL!  På så sätt skrev jag en utförlig installationguide där säkerheten förstärktes extra mycket trots bibehållen funktionalitet.. Guiden uppdaterades för varje ny Image jag skapade.. Detta fick antalet Helpdeskärenden att minska till en dryg tredjedel..

Denna dokumentation hade jag även privat som grund till de datorer vi hade hemma (både min egna samt de som barnen använde). Detta fortsatte jag med även efter att jag bytt arbetsgivare och börjar arbeta heltid med att administrera och hantera VIRUSSKYDDET på en Myndighet med 17.000 användare.
Via detta arbete kom jag att frekvent undersöka olika trojaner etc. Och lärde mig snabbt hur olika smittor försöker att angripa varje dator de stöter på. Och därmed lärde jag mig de sätt man kan hindra att en smitta kan ”bita sig fast” i datorn.

Dessa metoder för att hindra smittors angrepp har jag sedan länge lagt in i ALLA WinGuiders-installationsguider via de UNIKA hjälpfilerna. Dessa hjälpfiler förstärker Windows 10s inbyggda säkerhet kraftigt.. Kombinerar man denna förstärkning med den förbättring som blir om man installerar Windows KORREKT så skyddar dessa steg er dator BÄTTRE än ert virusskydd kan om ni installerat datorns ”som vanligt!..

BUSENKEL INSTALLATION AV WIN10

Här nedan visas kort de olika guider som ni kan välja på.. Med en kort förklaring..

WinGuiders GRUNDARE HAR GEDIGEN UTBILDNING SAMT 22ÅRS ERFARENHET

OPTIMAL ”3i1”installation av Win10

Guide för SMÅFÖRETAG!

Det busenkla sättet att installera en snabb och extra säker Windows 10.
Endast Nyinstallation då hjälpfilerna raderar allt data på hårddisken innan nya partioner etc. Skapas.
En kort installation som går snabbt att utföra. Ni slipper installera om på LÄNGE!

Mer utförlig än den BUSENKLA, och har kolumner för 3 olika sätt att installera Windows 10, Fabriksåterställning, Uppstart av ny dator med Win10 samt REN ominstallation.. ALLT I EN GUIDE.

Passar alla datorer ni har hemma..

     ENDAST 399kr inkl. moms

En guide för er som skall eller har startat ett litet företag. Undvik vanliga kostsamma misstag, Lär er säkra internet-anslutningen, skapa säkra konton åt eran Admin, Ägaren, Delägaren och medarberare..
Använd molnet till att spara ert data, Arbeta från varsom helst, så länge ni har internetåtkomst.. Automatiskt backup osv..

ENDAST 2995kr exkl. Moms..

Vilka guider finns:

”Guiderna förstärker säkerheten bättre än enbart ett ”antivirus” kan ifall ni installerat datorn som ”vanligt”


Kommer snart!