WINGUIDER.SE

HÄR FÅR DU HJÄLP ATT INSTALLERA DATORN PÅ BÄSTA SÄTT!  
DIN DATOR BLIR PERMANENT SNABB, SÄKER & STABIL!
DU SLIPPER TRIMMA, OPTIMERA, RENSA & KRÅNGLA!

Mail: info@WinGuider.se?subject=Webb-Fråga:
WinGuider! Hjälper dig hjälpa din dator! Windows-skolan Hjälp att Installera Windows 11 Hjälp att Installera Windows 10 WinGuiders TIPS & TRIX Om WinGuider

ETT RÄTT INSTALLERAD ROUTER GER ER

BÄTTRE SÄKERHET OCH EN BÄTTRE UPPKOPPLING!

FÖRST LITE GRUNDLÄGGANDE INFORMATION!

En så kallade ”Router” är egentligen en ”Bredbandsdelare”..
Den delar er internetanslutning till en eller flera datorer, smart TVs, Apple Tvs, mobiltelefoner, surfplattor, Smarta högtalare osv.


Då ni endast har ETT internet-uttag, så ser routern till att dela ut detta uttag till alla era uppkopplade enheter.. Via Wi-Fi eller via kabel, så att alla dessa enheter kan använda internet samtidigt, helt oberoende av varandra!

Då routern har 2 sidor! En internet-sida och en insida, så måste iallafall den kabeln som förser er med Internet kopplas in RÄTT.. I routerns INTERNET/WAN-kontakt..

- Denna kontakt brukar sitta för sig själv och har alltid en avvikande färg just så att ingen kan missa detta uttag..
(På bilden ovan är det den blå-kontakten, vilken tydligt skiljer sig från de orangea på högra sidan)


FÖRBEREDELSE: Se först till att först hålla koll på rätt kontakter i BÅDE fiberkonvertern/modemet och routerns Internet/WAN-kontakt. Detta utgör grunden för att routern skall fungera, oavsett om ni tänker koppla in datorer etc. via kabel eller enbart via WI-FI eller en blandning därav.


Jag utgår från att ni både har öppnat förpackningen till routern för att se hur er routers baksida ser ut och lärt er att identifiera de anslutningar och kontakter som finns där.. (Använd er manual till routern för djupare information)..


KOPPLA NU IN EN NÄTVERKSKABEL I ERT MODEM/FIBERDOSA, KABELNS ANDRA ÄNDE KOPPLAR NI IN I ROUTERNS INTERNET-UTTAG (ibland märkt: WAN), ANSLUT SEDAN STRÖMMEN TILL ER ROUTER INNAN NI STOPPAR IN KONTAKTEN I VÄGGUTTAGET!


PLACERING: Egentligen så bör det ingå att placera routern på bästa sätt. De flesta anvisningar brukar ange att en central plats i bostaden och på ca: en till en och en halv meters höjd från golvet mätt är bäst, men detta kan fungera i en enplans bostad, bostäder i två plan kan kräva annan placering. Men oftast så börjar man med att sätta routern i närheten av den plats där internet ”kommer in” i huset (vid modemet/fiberkonverteraren) och börjar så. Sedan flyttar man på routern först när någon plats ofta visar sig få dålig wifi.


Här väljer ni själv hur ni gör med placeringen av er router, beroende på om ni har en tillräckligt lång nätverkskabel mellan fiberdosan/modemet och den plats ni önskar ställa er router på.

Vår guide visar er de steg som ingår om man väljer MANUELL-installation av routern

Så klicka på MANUELL (Ta gärna hjälp utav bruksanvisningen till er router, många finns även på Svenska)


DET 1:A STEGET DÅ BRUKAR VARA ATT ANGE ETT LÖSENORD TILL ROUTERNS ADMIN-INLOGGNING!

Vi rekommenderar att ni använder WinGuider-metoden, för att skapa ett säkrare lösenord till er router.

WinGuider-metoden går ut på att ni hittar på en MENING MED MINST 8 ORD, sedan skriver ni varje ords 1:a tecken som lösenord! När ni gjort detta så väljer ni Nästa


STEG 2: BRUKAR BESTÅ I ATT ANGE DET LÄGE ROUTERN SKALL ARBETA I (Router eller Access point)

Här väljer ni givetvis WIFI-ROUTER/TRÅDLÖS ROUTER eller motsvarande. Välj Nästa


STEG 3: FRÅGAR OFTAST: VILKEN TYP AV INTERNETANSLUTNING ER INTERNETLEVERANTÖR TILLHANDAHÅLLER
Det vanligaste i dag är att det sker utan inloggning eller lösenord etc.
Ni bör oftast ange: GENOM AUTOMATISK IP

Dvs. Detta gör att er router automatiskt hämtar såväl sin i p-adress och dns-adress från er internet leverantör..

Välj då Nästa, (Om er internetleverantör kräver annorlunda, då följer ni de direktiv dessa gett er!)


Sedan väljer ni: Automatisk IP (DHCP),samt Nästa


Steg 4: NU BRUKAR MAN FÅ ANGE DET NÄTVERKSNAMN (SSID) NI ÖNSKAR HA TILL ERT PRIVATA WI-FI
(En för 2,4Ghz, En för 5Ghz)

Äldre enheter brukar endast ”se” 2,4Ghz nätet, Medan nyare enheter ”ser” både 2,4Ghz samt 5Ghznäten.


Välj nu ett personligt namn på ert nätverk, detta namn är det nätverksnamn era datorer etc. skall ansluta sig till för att få Internet. Då Apple-enheter tidigare inte klarat ÅÄÖ etc. i nätverksnamnet så bör ni helst välja bort dessa tecken!
OBS! ATT ALLA I ER NÄRHET KAN ”SE” DETTA NÄTVERKSNAMN! Välj därför ett ”unikt” nätverksnamn, så ni undviker sammanblandning!

Oftast så får nätverken ett tillägg med ”_2G” samt t.ex. ”_5G” för att peka ut vilket nätverk som är 2,4Ghz och vilket som är 5Ghz-nätverket.Skapa gärna nätverkens lösenord med hjälp av WinGuider-metoden. Detta ger AVSEVÄRT bättre säkerhet och det blir samtidigt enklare för er att komma i håg & skriva in lösenorden!  Oftast går det bra att använda samma lösenord för 2,4ghz nätet som för 5Ghz nätet så länge som gästnätverket har ett helt separat lösenord!


Välj:
WPA2-PERSONAL AES (eller motsvarade) som kryptering för att öka säkerheten.

Välj sedan ”Tillämpa” eller motsvarande, samt välj att AVSLUTA.


Om ni kopplade upp er mot er routers admin-gränssnitt via WI-FI, då måste ni nu åter-ansluta er dator, fast denna gång koppla upp er till routerns NYA nätverk (de ni precis angav ovan)

Välj ikonen: Nätverk i aktivitetsfältet, Klicka ENDAST på ER routers NYA Wi-Fi-nätverksnamn
Ange nätverkets lösenord,  välj sedan Anslut. Vänta tills det anges: ANSLUTEN!


STEG 5:  NU ÄR DET DAGS ATT SKAPA GÄSTNÄTVERKET!

KLICKA NU PÅ ROUTERNS ”KNAPP” FÖR ATT STÄLLA IN GÄSTNÄTVERK

Den kan se ut som den på bilden nedan:DE FÅ KABLAR SOM MÅSTE KOPPLAS IN, MÅSTE DOCK ANSLUTAS  RÄTT!
Det är faktiskt inte ovanligt att folk kopplar dessa kablar fel.. Därför börjar vi där…


Alla routrar har en baksida lik den på bilden nedan.
De har en anslutning för STRÖM (svart i nedan bild), En knapp för att slå på och av routern (silvergrå), en ingång för kabeln med ”internet” som kommer från ert modem/fiber-konverter (blå i nedan bild), Därtill finns ett antal LAN-uttag dit datorer som ansluts via nätverkskabel kopplas (orange i nedan bild). Har ni endast WI-FI anslutna enheter så används inga LAN-uttag.

NU, NÄR NI PACKAT UPP, KOPPLAT IN & PLACERAT ROUTERN SÅ ÄR DET DAGS ATT INSTALLERA ROUTERN SÅ ATT NI KAN KOMMA ÅT ERT INTERNET!

Installationen sker i 9 steg:

  1. INKOPPLING AV ROUTERN (Den har ni troligtvis redan klarat av)
  2. ANSLUT ER DATOR TILL ROUTERN
  3. LOGGA IN PÅ ROUTER VIA WEBBLÄSAREN
  4. VÄLJ DHCP etc. SOM TYP AV ANSLUTNING TILL ISP
  5. SKAPA ETT PERSONLIGT WIFI-NÄTVERK
  6. SKAPA ETT GÄST-NÄTVERK & UPPDATERA PROGRAMVARAN I ROUTERN
  7. ANSLUT ERA DATORER ETC. TILL ERT PRIVATA NÄTVERK!
  8. ANSLUT ERA MER OSÄKRA ENHETER TILL ERT GÄSTNÄTVERK!
  9. SÅ GER MAN EN ENHET EN FAST IP-ADRESS


(OBS!Har ni en router som har använts tidigare, utför då en RESET (återställning) enl. Routerns Manual!)

1: INKOPPLING AV ROUTERN
Packa ev. upp routern ur sin förpackning. Ofta medföljer en nätverkskabel, OM inte annan nätverkskabel finns, Ta sedan hjälp av bilden ovan för att koppla nätverkskabeln till modemet/fiberkonverteraren, anslut sedan den andra änden av nätverkskabeln till er routers INTERNET/WAN-kontakt (enligt bild ovan).


Anslut därefter routerns strömförsörjning enligt routerns manual.


Placera routern på en stabil yta och slå på strömmen till routern.. (Lampor tänds och andra lampor blinkar)

(Om ni så vill, Koppla er dator via kabel till er routers LAN-uttag på routerns baksida. Dvs. Isåfall kopplar ni nätverkskabel nr: 2 till ett av de tätt grupperade nätverks-kontakterna (LAN) på routerns baksida och den andra änden till er dators nätverksuttag) Vi kommer att visa hur ni ansluter till er router via Wi-Fi


2: ANSLUT ER DATOR TILL ROUTERN
OBS! Ansluter ni er dator till routern via nätverkskabel, så hoppar ni till de grönt överstrukna texterna här nedan.

Om ni ansluter trådlöst via WIFI, starta och logga in på er dator.
Välj 
ikonen: Nätverk i aktivitetsfältet. I bilden nedan är den vänstra ikonen = kabelansluten dator, den högra ikonen visas för datorer som ansluter via WI-FI. (Ikonen som visas beror på den aktuella anslutningens status. Om du inte ser någon av de nätverksikoner som visas i nedan bild, då klickar du på upp-pilen vid klockan för att se om dem visas där.)


Klicka ENDAST på ER routers Wi-Fi-nätverk (I manualen anges routerns nätverkets namn och lösenord) välj sedan Anslut. Vänta tills det anges: ANSLUTEN!

Då du installerar en router så bör du, OM en sådan fråga visas, välja att datorn ska kunna upptäckas av andra datorer och enheter i nätverket. Även ni som anslutit er dator till routern med en nätverkskabel  följer nedan anvisning.

När nätverket anges vara ansluten, då klickar ni på förstoringsglaset nertill. Skriv: ipconfig och tryck enter.

Titta nu på raden: Default Gateway, OM dator är korrekt ansluten så anges där alltid en ip-adress typ: 192.168.X.X

Starta webbläsaren EDGE. Skriv in HELA den ipadressen (192.168.X.X)  i adressraden högst upptill i webbläsaren.. Tryck enter, NU BÖR NI SE ER ROUTERS 1:A SIDA I ER WEBBLÄSARE! Oftast kommer ni direkt till ett val där routern kan installeras automatiskt, eller manuellt!
OBS! FRÅN OCH MED NU SKILJER SIG DET SOM VISAS I ER

ROUTER BEROENDE PÅ MÄRKE OCH VILKEN MODELL
DESSA STEG ÄR DOCK RELATIVT LIKA SÅ NI KAN FORTFARANDE FÅ HJÄLP AV NEDAN ANVISNINGAR!

SÅ INSTALLERAR DU EN WI-FI ROUTER!


Det kan även se ut så här, men det skiljer sig från router till router, läs i er routers manual hur ni gör..
Och det är faktiskt så enkelt som det ser ut, ni aktiverar gäst WI-FI, ni skriver in ett fyndigt nätverksnamn och som vanligt bör ni använda WinGuider-metoden för att skapa ett säkrare lösenord till ert gäst nätverk..


Om er router har BÅDE ett 2,4Ghz gäst-nätverk och ett 5Ghz gästnätverk döp dom då till samma  namn, men ge t.ex. 2,4Ghz nätverket ett tillägg med _2 efter nätverksnamnet. Era gäster och era smart Tvs, Smarta högtalare osv. Kanske inte alla har stöd för 5Ghz nätverk varvid de endast kommer att se erat_2 nätverk…


Ni sparar inställningen…


Steg 6: UPPDATERA ER ROUTERS FIRMWARE (inre programvara)

Detta är ett mycket viktigt steg då ev. Sårbarheter och ev. Buggar (fel i programvaran) kan åtgärdas!


Även här så skiljer det sig från router till router hur det ser ut, läs er routers manual för närmare information.

Även här leder gränssnittet er framåt, det 1:a ni bör göra är att se om uppdateringar kan hämtas & installeras automatiskt, så som det visar i bilden ovan. Följ anvisningarna på skärmen när uppdateringen pågår och när den gått klart. Därefter brukar man få starta om routern, varvid det kan ta ett par 3-4 minuter innan era nätverk visas igen..


Därmed är installationen av er router färdig.

Nu är det dags att, OM MÖJLIGT, spara denna konfiguration som en fil till hårddisken, så att ni lätt kan ”återställa” er router t.ex. Efter större uppdatering som kräver en ”reset” av routern.


Steg 7: Anslut era enheter till ert PRIVATA WI-FI nätverk!

Sedan är det dags att börja ansluta era datorer och privata mobiler till ert privata WIFI genom att välja rätt Wi-Fi-nätverksnamn & Wifi-lösenord när ni ansluter.  

OBS! Dessa blir de enda enheter som kan logga in på Routerns administrationsgränsnitt!


Steg 8 (SISTA STEGET!): Anslut era mer osäkra enheter till ert GÄST WI-FI nätverk!
Först när Steg: 7 är utförd är gjort, DÅ börjar ni ansluta era Smart TVs, Apple Tvs, Frekventa gästers mobiltelefoner, era äldre surfplattor, Smarta högtalare osv. Till ert gästnätverk genom att välja ert gäst-nätverks-nätverksnamn & Wifi-lösenord när dessa ansluter.
Dessa enheter kan då INTE logga in på Routerns administrationsgränssnitt, dessa kan heller inte se era ev. Delade filer etc. Som ni delat ut..


NU HAR NI EN KORREKT INSTALLERAD ROUTER MED BÄTTRE SÄKERHET SAMTIDIGT SOM NI SKYDDAR ERA DATORER, SUFPLATTOR, LAPTOPS, MOBILER OSV. NÄR NI SEPARERAT DETTA FRÅN OSÄKRA ENHETER SOM, ERA GÄSTERS ENHETER, ERA SMARTA TVs & SMARTA HÖGTALARE OSV.


SÅ HÄR GER MAN EN ANSLUTEN ENHET (t.ex. Skrivare med WI-FI) EN ”FAST IP-ADRESS”:

Många tror att man måste skriva in den fasta ip-adressen direkt i skrivaren eller datorn.. Men det är fel!
Gör ni det så kolliderar det, förr än senare, med routerns inställningar.. Routern förstår inte att enheten vill behålla sin ip-adress!  Den frågar ju inte ens routern om en ipadress!


SÅ HÄR SÄTTER MAN EN FAST IPADRESS TILL EN DATOR/SKRIVARE ETC.!

Detta är egentligen mycket enklare än vad många tror!

Man talar kort sagt om att routern alltid skall ge ut samma ip-adress till just den enheten!
Här använder man routerns DHCP-server (den som ”lånar ut” ip-adresser till de enheter kopplar upp sig mot routern)

I t.ex. Asus-routrar så går man till LAN-SETTINGS, Väljer flik: DHCP-SERVER, och aktiverar: ENABLE MANUAL ASSIGNMENT för att koppla en specifik IP-adress till en enhets MAC-adress (t.ex. En skrivare).


I andra routrar så går man t.ex. Till ”fler inställningar” etc. Och väljer NätverksInställningar samt LAN, där man kan finna ”Statisk IP-adressbindningslista” etc. Hur ni gör i er router anges i dess bruksanvisning.


Men grunden är densamma oavsett vilken router av vilken modell ni än äger!

- Er dator/skrivare/surfplatta eller vad de nu är skall fortfarande använda AUTOMATISK IP-ADRESS & AUTOMATISK DNS.
- Det kommer er router att tilldela SAMMA enhet SAMMA ip-adress hela tiden..


Och då många skrivare kräver att man installerar ”fullt programpaket” för att sköta utskrifterna i datorn på rätt sätt så kan drivrutinerna till skrivaren vara av äldre sort.  
I äldre drivrutiner så lagras den ip-adress som skrivaren hade just när programvaran/drivrutinen installerades
eller när skrivaren kopplades upp mot datorn att sparas till registret.


De flesta äldre skrivar-drivrutiner/skrivarprogram kommer därmed inte att klara av att hitta skrivaren ifall er router gett er skrivare en ny ip-adress, t.ex. efter att skrivaren varit avstängd en längre tid.


Av detta skäl är det oftast bäst att redan från start ge en nätverks-kopplad skrivare en fast ip-adress via routern. I skrivaren så anges fortfarande DHCP-tilldelad IP-adress, så att routern alltid ger skrivaren samma ip-adress .


OCH NOTERA! EN NÄTVERKSKOPPLAD SKRIVARE (t.ex. En som ansluts via WI-FI) SKALL ALLTID KOPPLAS TILL ERT PRIVATA NÄTVERK! Trots att nätverkskopplade skrivare anses ”osäkra” pga. Urusla uppdateringar så MÅSTE skrivaren kopplas till det privata nätverket för att utskrifter skall kunna ske!


Tar ni till er denna information och följer ovan anvisningar så har ni säkrat ert nätverk, vilket minskar risken för intrång via era äldre, osäkra enheter!

De gäster som kopplar upp sig mot ert gästnätverk kan då inte skada era datorer etc. Oavsett om deras datorer etc. har smittats av virus, trojaner eller nätverksmaskar.
Om ev. ”Hackare” tar över er Smart_tv, smarta högtalare etc. Så kan dessa oftast inte nå era privata datorer osv.


VISST TAR DET NÅGRA EXTRA MINUTER, MEN DET ÄR VÄRT ATT FÖLJA DENNA GUIDE!
Det enklaste är om ni laddar ned bruksanvisningen till er router och ”torrsimmar” er igenom denna guide först. Då går det både snabbare och enklare för er att göra det ni skall, som ni skall!


Ni kan ju redan då hitta på lämpliga, fyndiga nätverksnamn till både ert
Privata WI-FI nätverk som till ert Gästnätverk!


SNABBT, SÄKERT och STABILT ÄR WinGuiders motto!

Alla routrar består av 2 logiska GRUND-delar, 1 är INTERNET (även kallat WAN) och 2 är ert lokala nätverk (även kallat LAN). Mellan dessa sitter en Brandvägg. Routerns brandvägg har funktioner för att hindra alla på internet från att se eller komma åt era datorer, men den har samtidigt funktioner som gör så att alla era datorer får åtkomst till Internet via kabel eller trådlöst via WI-FI!

Den 3:e delen är ett tillägg, På routerns LAN-sida så går det nämligen att skapa ett GÄST-nätverk, Detta är ett eget WI-FI nätverk som ger en helt egen motorväg ”vid sidan om” ert egna, privata nätverk! De enheter som kopplas upp via gäst-nätverket kan av säkerhets skäl inte ”se” eller komma åt era privata datorer.


DÅ DET ÄR BÄST & SÄKRAST ATT GÖRA SÅ, SÅ UTGÅR VI IFRÅN ATT NI VÄLJER ATT AKTIVERA ETT GÄSTNÄTVERK, SOM NI BÖR ANSLUTA ERA MER SÅRBARA DATOR-ENHETER (SOM T.EX. ERA SMART-TVs, Apple TV, SMARTA HÖGTALARE, GOOGLE HOME ENHETER osv.) TILL.
- OM DESSA ENHETER ANSLUTS TILL ERT PRIVATA LAN SÅ KAN DE ANVÄNDAS FÖR ATT LÄTTARE HACKA ERT NÄTVERK & ERA DATORER,
SJÄLVKLART SÅ BÖR ERA GÄSTER ENDAST TILLÅTAS ATT KOPPLA UPP SIG TILL GÄST-NÄTVERKET, SÅ ATT DE KAN SPARA PÅ SITT MOBIL-DATA!

Permanent PRESTANDA

Maximal drift-stabilitet

Extra hög säkerhet

På ENKLASTE sätt

För ALLA, både för nybörjare som erfarna!

Och alla däremellan

Till Installations-anvisningar för Windows 11

Till Installations-anvisningar för Windows 10

LÄR ER ATT INSTALLERA WINDOWS PÅ BÄSTA SÄTT!

Allt innehåll på webbplatsen och i guiderna etc. skyddas av upphovsrättslagen

© 2003 WinGuider.se/Thomas Ekström

Permanent PRESTANDA

Maximal drift-stabilitet

Extra hög säkerhet

På ENKLASTE sätt

För ALLA, både för nybörjare som erfarna!

Och alla däremellan

Till hjälpen för att installera Windows 11

Hjälp att Installera Windows 11

Till hjälpen för att installera Windows 10

SÅ LÄTT INSTALLERAR DU WINDOWS PÅ BÄSTA SÄTT!