WINGUIDER.SE

     VI ERBJUDER IT-HJÄLP ÅT ICKE-TEKNISKA PRIVATPERSONER
VÅRA GUIDER MED TILLHÖRANDE UNIKA HJÄLP-FILER HJÄLPER DIG ATT ENKELT INSTALLERA OCH HANTERA WINDOWS PÅ RÄTT SÄTT.

Mail: info@WinGuider.se?subject=Webb-Fråga:
INSTALLERA WINDOWS 11 RÄTT, PÅ ENKLASTE SÄTT GUIDE: INSTALLERA WINDOWS 11 PÅ RÄTT SÄTT! WinGuiders TIPS & TRIX Windows-skolan Om WinGuider

MED VÅR UNIKA HJÄLP KAN ÄVEN DU INSTALLERA WINDOWS SÅ SOM RIKTIGA PROFFS GÖR!

SLUTA ATT BETALA DYRT FÖR SÅDANT DU LÄTT KAN GÖRA PÅ EGEN HAND, MED VÅR HJÄLP!

DETTA GÄLLER ÄVEN OM DU ALDRIG HAR INSTALLERAT EN DATOR FÖRR!

ETT RÄTT INSTALLERAD ROUTER GER ER

BÄTTRE SÄKERHET OCH EN BÄTTRE UPPKOPPLING!

FÖRST LITE GRUNDLÄGGANDE INFORMATION!

En så kallade ”Router” är egentligen en ”Bredbandsdelare”..
Den delar er internetanslutning till en eller flera datorer, smart TVs, Apple Tvs, mobiltelefoner, surfplattor, Smarta högtalare osv.


Då ni endast har ETT internet-uttag, så ser routern till att dela ut detta uttag till alla era uppkopplade enheter.. Via Wi-Fi eller via kabel, så att alla dessa enheter kan använda internet samtidigt, helt oberoende av varandra!

Vår guide visar er de steg som ingår om man väljer MANUELL-installation av routern

Så klicka på MANUELL (Ta gärna hjälp utav bruksanvisningen till er router, många finns även på Svenska)


DET 1:A STEGET DÅ BRUKAR VARA ATT ANGE ETT EGET LÖSENORD TILL ROUTERNS INLOGGNING!

Vi rekommenderar att ni använder WinGuider-metoden, för att skapa ett säkrare lösenord till er router.

WinGuider-metoden går ut på att ni hittar på en MENING MED MINST 8 ORD, sedan skriver ni varje ords 1:a tecken som lösenord! När ni gjort detta så väljer ni NästaOm ni loggas ut från routern, logga in med det nya lösenordet
(Starta gärna OneNote i er dator och skriv in routerns lösenord där i)


STEG 2: BRUKAR BESTÅ I ATT ANGE VILKET LÄGE ROUTERN SKALL ARBETA I (Router eller Access point)

Här väljer ni givetvis WIFI-ROUTER/TRÅDLÖS ROUTER eller motsvarande. Välj Nästa


STEG 3: FRÅGAR OFTAST: VILKEN TYP AV INTERNETANSLUTNING ER INTERNETLEVERANTÖR TILLHANDAHÅLLER
Det vanligaste i dag är att det sker utan inloggning eller lösenord etc.
Ni bör oftast ange: DHCP = AUTOMATISK IP

(Detta gör att er router automatiskt kommer att hämta såväl sin ip-adress och dns-adress från er internet leverantör)

(Om er internetleverantör kräver annorlunda, då följer ni de direktiv dessa gett er!)


Här väljer ni: Automatisk IP (DHCP) samt Nästa


Steg 4: NU BRUKAR NI FÅ ANGE DET NÄTVERKSNAMN (SSID) NI ÖNSKAR KALLA ERT PRIVATA WI-FI FÖR
(OBS! En för 2,4Ghz, En för 5Ghz) Äldre enheter brukar endast ”se” 2,4Ghz nätet, Medan nyare enheter ”ser” både 2,4Ghz samt 5Ghz-näten.


Välj nu ett personligt namn på ert nätverk, det är detta nätverks-namn era datorer etc. skall ansluta sig till för att komma åt Internet. Då Apple-enheter inte har klarat av ÅÄÖ etc. i nätverksnamnet så bör ni helst välja bort dessa tecken!
OBS! ATT ALLA I ER NÄRHET KAN ”SE” DETTA NÄTVERKSNAMN! Välj därför ett ”unikt” nätverksnamn, så ni undviker sammanblandning! Använd INTE det för-installerade namnet.

Oftast så får nätverken ett tillägg med ”_2G” samt t.ex. ”_5G” för att peka ut vilket nätverk som är 2,4Ghz och vilket som är 5Ghz-nätverket.Skapa gärna WiFi-nätverkens lösenord med hjälp av WinGuider-metoden. Detta ger AVSEVÄRT bättre säkerhet och det blir samtidigt enklare för er att både komma i håg & skriva in lösenorden!  Oftast går det bra att använda samma lösenord för 2,4ghz nätet som för 5Ghz nätet så länge som gästnätverket har ett helt separat lösenord!


Välj att kryptera inloggningen med:
WPA2-PERSONAL AES (eller motsvarade) för att öka säkerheten.

Välj sedan ”Tillämpa” eller motsvarande, samt välj att AVSLUTA.


Om ni kopplade upp er mot er routers admin-gränssnitt via WI-FI,
måste ni nu åter-ansluta er dator, fast denna gång koppla upp er till routerns NYA nätverk (de ni precis angav ovan) med det nya lösenordet!

Välj ikonen: Nätverk i aktivitetsfältet, Klicka ENDAST på ER routers NYA Wi-Fi-nätverksnamn
Ange nätverkets lösenord,  välj sedan Anslut. Vänta tills det anges: ANSLUTEN!


STEG 5:  NU ÄR DET DAGS ATT SKAPA ETT GÄSTNÄTVERK!

KLICKA NU PÅ ROUTERNS ”KNAPP” FÖR ATT STÄLLA IN GÄSTNÄTVERK

Den kan se ut som den på bilden nedan:Då routern har 2 sidor! En internet-sida och en insida, så måste iallafall den kabeln som förser er med Internet kopplas in RÄTT.. I routerns INTERNET/WAN-kontakt..

- Denna kontakt brukar sitta för sig själv och har alltid en avvikande färg just så att ingen kan missa detta uttag..
(På bilden ovan är det den blå-kontakten, vilken tydligt skiljer sig från de orangea på högra sidan)


FÖRBEREDELSE: Se först till att först hålla koll på rätt kontakter i BÅDE fiberkonvertern/modemet och routerns Internet/WAN-kontakt. Detta utgör grunden för att routern skall fungera, oavsett om ni tänker koppla in datorer etc. via kabel eller enbart via WI-FI eller en blandning därav.


Jag utgår från att ni både har öppnat förpackningen till routern för att se hur er routers baksida ser ut och lärt er att identifiera de anslutningar och kontakter som finns där.. (Använd er manual till routern för djupare information)..


PLACERING: Egentligen så bör det ingå att placera routern på bästa sätt. De flesta anvisningar brukar ange att en central plats i bostaden på ca: en till en och en halv meters höjd från golvet mätt är bäst, men detta kan fungera i en enplans bostad, bostäder i två plan kan kräva annan placering. Men oftast så börjar man med att sätta routern i närheten av den plats där internet ”kommer in” i huset (vid modemet/fiberkonverteraren) och utgår därifrån.
Sedan flyttar man på routern först när någon plats ofta visar sig få dålig wifi
.


Här väljer ni själv hur ni gör med placeringen av er router, beroende på om ni har en tillräckligt lång nätverkskabel mellan fiberdosan/modemet och den plats ni önskar ställa er router på.

DE FÅ KABLAR SOM MÅSTE KOPPLAS IN, MÅSTE DOCK ANSLUTAS  RÄTT!
Det är faktiskt inte ovanligt att folk kopplar dessa kablar fel.. Därför börjar vi där…


Alla routrar har en baksida lik den på bilden nedan.
De har en anslutning för STRÖM (svart i nedan bild), En knapp för att slå på och av routern (silvergrå), en ingång för kabeln med ”internet” som kommer från ert modem/fiber-konverter (blå i nedan bild), Därtill finns ett antal LAN-uttag dit datorer som ansluts via nätverkskabel kopplas (orange i nedan bild). Har ni endast WI-FI anslutna enheter så används inga LAN-uttag.

NÄR NI PACKAT UPP ROUTERN SÅ ÄR DET DAGS ATT KOPPLA IN & PLACERA UT SAMT INSTALLERA ROUTERN SÅ ATT NI KAN KOMMA ÅT ERT INTERNET!

Installationen sker i 9 steg:

  1. INKOPPLING AV ROUTERN (Om ni redan har använt routern så har ni troligtvis redan utfört detta)
  2. ANSLUT ER DATOR TILL ROUTERN
  3. LOGGA IN PÅ ROUTER VIA WEBBLÄSAREN
  4. VÄLJ DHCP etc. SOM TYP AV ANSLUTNING TILL ISP
  5. SKAPA ETT PERSONLIGT WIFI-NÄTVERK
  6. SKAPA ETT GÄST-NÄTVERK & UPPDATERA PROGRAMVARAN I ROUTERN
  7. ANSLUT ERA DATORER ETC. TILL ERT PRIVATA NÄTVERK!
  8. ANSLUT ERA MER OSÄKRA ENHETER TILL ERT GÄSTNÄTVERK!
  9. SÅ GER MAN EN ENHET (T.EX. SKRIVAREN) EN FAST IP-ADRESS


(OBS!Har ni en router som har använts tidigare, utför då en RESET (återställning) enl. Routerns Manual!)

1: INKOPPLING AV ROUTERN
OM inte annan nätverkskabel finns, så följde det troligtvis med en nätverkskabel i paketet. Koppla den nätverkskabel ni har till modemet/fiberkonverteraren, anslut sedan den andra änden av nätverkskabeln till er routers INTERNET/WAN-kontakt (enligt bild ovan). Anslut därefter routerns strömförsörjning enligt routerns manual.


Placera routern på en stabil yta och slå på strömmen till routern.. (Lampor tänds och blinkar och har sig)

(Om ni så vill, Koppla er dator via kabel till er routers LAN-uttag på routerns baksida. Dvs. Isåfall kopplar ni nätverkskabel nr: 2 till ett av de tätt grupperade nätverks-kontakterna (LAN) på routerns baksida och den andra änden till er dators nätverksuttag) Vi kommer dock att visa hur ni ansluter till er router via Wi-Fi


2: ANSLUT ER DATOR TILL ROUTERN
OBS! Ansluter ni er dator till routern via nätverkskabel, så hoppar ni till de grönt överstrukna texterna här nedan.

Om ni ansluter trådlöst via WIFI, starta och logga in på er dator.
Välj 
ikonen: Nätverk i aktivitetsfältet. I bilden nedan är den vänstra ikonen = kabelansluten dator, den högra ikonen visas för datorer som ansluter via WI-FI. (Ikonen som visas beror på den aktuella anslutningens status. Om du inte ser någon av de nätverksikoner som visas i nedan bild, då klickar du på upp-pilen vid klockan för att se om dem visas där.)


Klicka ENDAST på ER routers Wi-Fi-nätverk (I manualen anges routerns initiala nätverksnamn och lösenord)
Välj sedan 
Anslut. Vänta tills det anges: ANSLUTEN!

Då du installerar en router så bör du, OM en sådan fråga visas, välja att datorn ska kunna upptäckas av andra datorer och enheter i nätverket. Även ni som anslutit er dator till routern med en nätverkskabel följer nedan anvisning.

När nätverket anges vara ansluten, då klickar ni på förstoringsglaset nertill. Skriv:  CMD, Tryck Enter,
I den svarta rutan med vit text som dyker upp (kommandotolken) skriver ni:
ipconfig och trycker enter.

Titta nu på raden: Default Gateway, OM dator är korrekt ansluten så anges där alltid en ip-adress typ: 192.168.X.X

Starta webbläsaren EDGE. Skriv in HELA den ipadressen (192.168.X.X)  i adressraden högst upptill i webbläsaren.. Tryck enter, NU BÖR NI SE ER ROUTERS 1:A SIDA I ER WEBBLÄSARE! Oftast kommer ni direkt till en start-sida där ni måste ange ett lösenord Lösenordet står ibland på er routers undersida eller i medföljande manual

OBS! FRÅN OCH MED NU SKILJER SIG DET SOM VISAS I ER

ROUTER BEROENDE PÅ MÄRKE OCH VILKEN MODELL
DESSA STEG ÄR DOCK RELATIVT LIKA SÅ NI KAN FORTFARANDE FÅ HJÄLP AV NEDAN ANVISNINGAR!

SÅ INSTALLERAR DU DIN WI-FI ROUTER!


Det kan även se ut så här, men det skiljer sig från router till router, läs i er routers manual hur ni gör..
Och det är faktiskt så enkelt som det ser ut, a: ni aktiverar gäst WI-FI, b: ni skriver in ett fyndigt nätverksnamn (typ: Grannens wifi, World-Wide-Web etc.) och som vanligt bör ni använda WinGuider-metoden för att skapa ett säkrare lösenord till ert gäst-nätverk..


Om er router har BÅDE ett 2,4Ghz gäst-nätverk och ett 5Ghz gästnätverk döp dom då till samma  namn, men ge t.ex. 2,4Ghz nätverket ett tillägg med _2 efter nätverksnamnet. Era gäster och era smart Tvs, Smarta högtalare osv. Kanske inte alla har stöd för 5Ghz nätverk varvid de endast kommer att se erat_2 nätverk…


Spara inställningen…


Steg 6: UPPDATERA ER ROUTERS FIRMWARE (inre programvara)

Detta är ett mycket viktigt steg då ev. Sårbarheter och ev. Buggar (fel i programvaran) kan åtgärdas!


Även här så skiljer det sig från router till router hur det ser ut, läs er routers manual för närmare information.

Även här leder gränssnittet er framåt, det 1:a ni bör göra är att se om uppdateringar kan hämtas & installeras automatiskt, så som det visas inringat på bilden ovan.
Följ anvisningarna på skärmen när uppdateringen pågår och när den gått klart. Därefter brukar man få starta om routern, varvid det kan ta ett par 3-4 minuter innan era nätverk visas igen..


GRATTIS! NU ÄR INSTALLATIONEN AV ER ROUTER FÄRDIG!

Nu är det dags att, OM MÖJLIGT, spara denna konfiguration som en fil till hårddisken, så att ni lätt kan ”återställa” er router t.ex. Efter större uppdatering som kräver en ”reset” av routern.


Steg 7: DAGS ATT ANSLUTA ERA ENHETER TILL ERT PRIVATA WI-FI nätverk!

Sedan är det dags att börja ansluta era datorer och privata mobiler till ert privata WIFI genom att välja rätt Wi-Fi-nätverksnamn & Wifi-lösenord när ni ansluter.  

OBS! Dessa blir de enda enheter som kan logga in på Routerns administrationsgränsnitt!


NU HAR NI EN KORREKT INSTALLERAD ROUTER MED BÄTTRE SÄKERHET SAMTIDIGT SOM NI SKYDDAR ERA DATORER, SUFPLATTOR, LAPTOPS, MOBILER OSV. GENOM ATT HA SEPARERAT DESSA FRÅN ERA MER OSÄKRA ENHETER SOM, ERA GÄSTERS ENHETER, ERA SMARTA TVs & SMARTA HÖGTALARE OSV.


Steg 8 (SISTA STEGET!): ANSLUT ERA MER OSÄKRA ENHETER TILL GÄST-NÄTVERKET!
Först när Steg: 7 är utförd är gjort, DÅ börjar ni ansluta era Smart TVs, Apple Tvs, Frekventa gästers mobiltelefoner, era äldre surfplattor, Smarta högtalare osv. till ert gäst-nätverk genom att välja ert gäst-nätverks-nätverksnamn & ange dess Wifi-lösenord på varje enhet.
Dessa enheter kan då INTE logga in på t.ex. routerns administrationsgränssnitt, de kan heller inte se era datorers Delade filer, inte komma åt era datorer etc.

HUR GER MAN EN ANSLUTEN ENHET EN ”FAST IP-ADRESS”?

Många tror att man måste skriva in den fasta ip-adressen direkt i skrivaren eller i datorn.. Men det är fel!
Gör ni det så kolliderar det, förr än senare, med routerns inställningar.. Routern förstår ju inte att enheten vill behålla sin ip-adress!  Den frågar ju inte ens routern om en ipadress!


GÖR SÅ HÄR FÖR ATT GE EN DATOR/SKRIVARE EN FAST IPADRESS:

Detta är egentligen mycket enklare än vad många tror!

Man talar, kort sagt, om för routern att den alltid skall ge ut samma ip-adress till just den utvalda enheten!
Här använder man routerns DHCP-server (den som ”lånar ut” ip-adresser till de enheter kopplar upp sig mot routern)

I t.ex. Asus-routrar så går man till LAN-SETTINGS, Väljer flik: DHCP-SERVER, och aktiverar: ENABLE MANUAL ASSIGNMENT för att koppla en specifik IP-adress till en enhets MAC-adress (t.ex. En skrivare).


I andra routrar så går man t.ex. Till ”fler inställningar” etc. Och väljer NätverksInställningar samt LAN, där man kan finna ”Statisk IP-adressbindningslista” etc. Hur ni gör i just er router anges i dess bruksanvisning.


Men grunden är densamma oavsett vilken router av vilken modell ni än äger!

- Er dator/skrivare/surfplatta eller vad de nu är skall fortfarande använda AUTOMATISK IP-ADRESS & AUTOMATISK DNS. Det är sedan er routers ”jobb”  att alltid  tilldela SAMMA enhet SAMMA ip-adress..


GE GÄRNA ER NÄTVERKS-SKRIVARE EN FAST IP-ADRESS PÅ DETTA SÄTT!
Detta då
många skrivare lagrar den ip-adress som skrivaren hade just när programvaran/drivrutinen installerades eller när skrivaren kopplades upp mot datorn. Om skrivaren då får en annan ip-adress, t.ex. efter att ha varit avstängd en längre tid så kommer er dator inte att ”se” eller komma åt skrivaren.


Av detta skäl är det oftast bäst att redan från start ge en nätverks-kopplad skrivare en fast ip-adress via routern. I skrivaren så anges fortfarande DHCP-tilldelad IP-adress, så att routern alltid kan ge skrivaren samma ip-adress.


OCH NOTERA! EN NÄTVERKSKOPPLAD SKRIVARE (t.ex. En som ansluts via WI-FI) SKALL ALLTID KOPPLAS TILL ERT PRIVATA NÄTVERK! Trots att nätverkskopplade skrivare anses ”osäkra” pga. fåtal uppdateringar så MÅSTE skrivaren kopplas till det privata nätverket för att utskrifter skall kunna ske!


Tar ni till er denna information och följer ovan anvisningar så har ni säkrat ert nätverk, vilket minskar risken för intrång via era äldre, osäkra enheter!

De gäster som kopplar upp sig mot ert gästnätverk kan då inte skada era datorer etc. Oavsett om deras datorer etc. har smittats av virus, trojaner eller nätverksmaskar.
Om ev. ”Hackare” tar över er Smart_tv, smarta högtalare etc. Så kan dessa oftast inte nå era privata datorer osv.


VISST TAR DET NÅGRA EXTRA MINUTER, MEN DET ÄR VÄRT ATT FÖLJA DENNA GUIDE!
Det enklaste är om ni laddar ned bruksanvisningen till er router och ”torrsimmar” er igenom denna guide först. Då går det både snabbare och enklare för er att göra det ni skall, som ni skall!


Ni kan ju redan då hitta på lämpliga, fyndiga nätverksnamn till både ert
Privata WI-FI nätverk som till ert Gästnätverk!


SNABBT, STABILT och SÄKERT ÄR WinGuiders motto!

Alla routrar består av 2 logiska GRUND-delar, EN är INTERNET (även kallat WAN)  DEN ANDRA är ert lokala nätverk (även kallat LAN). Mellan dessa 2 sitter en Brandvägg. Routerns brandvägg har funktioner för att hindra andra på internet från att se eller komma åt era datorer, samtidigt som den har funktioner som gör så att alla era LAN-anslutna datorer får åtkomst till Internet via kabel eller trådlöst via WI-FI!

Den 3:e delen är ett tillägg, På routerns LAN-sida så går det nämligen att skapa ett GÄST-nätverk, Detta är ett helt eget WI-FI nätverk som ger en helt egen motorväg ”vid sidan om” ert egna privata nätverk! De enheter som kopplas upp via gäst-nätverket kan av säkerhets skäl inte ”se” eller komma åt era privata datorer. (Därför kopplas enheter med sämre säkerhet endast till gäst-nätverket, så att era datorer inte kan angripas via dessa mer osäkra enheter)


DÅ DET ÄR BÄST & SÄKRAST ATT GÖRA SÅ, SÅ UTGÅR VI IFRÅN ATT NI VÄLJER ATT AKTIVERA ETT GÄSTNÄTVERK TILL GÄSTNÄTVERKET SÅ BÖR NI ANSLUTA ERA MER SÅRBARA DATOR-ENHETER (SOM T.EX. ERA SMART-TVs, Apple TV, SMARTA HÖGTALARE, GOOGLE HOME ENHETER osv.).
- OM DESSA MER SÅRBARA ENHETER ANSLUTS TILL ERT PRIVATA LAN SÅ KAN DESSA ANVÄNDAS FÖR ATT LÄTTARE ANGRIPA ERA DATORER.
OBS! NÄR NI HAR GÄSTER SÅ BÖR DESSA ENDAST TILLÅTAS ATT KOPPLA UPP SIG TILL GÄST-NÄTVERKET. GÄSTERNA KAN DÅ SPARA PÅ SITT MOBIL-DATA, SAMTIDIGT SOM ERA DATORER HÅLLS SKYDDADE!

Allt innehåll på webbplatsen och i guiderna etc. skyddas av upphovsrättslagen

© 2003 WinGuider.se/Thomas Ekström
Webbplatsen är miljövänligt framställd, Inga träd dog under konstruktionen av denna webbplats,
 däremot KAN några elektroner ha blivit lätt omskakade.

HÄR KÖPER DU HJÄLPEN TILL ATT INSTALLERA WINDOWS 11 SNABBT OCH ENKELT!

SÅ LÄTT INSTALLERAR DU WINDOWS PÅ RÄTT SÄTT!
ÄVEN SOM REN NYBÖRJARE! KÖP HJÄLPEN HÄR!

Permanent PRESTANDA

Maximal drift-stabilitet

Extra hög säkerhet

Unika hjälp-filer förenklar

För ALLA, både för nybörjare som erfarna!

Och alla däremellan

HÄR KÖPER DU HJÄLPEN TILL ATT INSTALLERA WINDOWS 11 SNABBT OCH ENKELT!

SÅ LÄTT INSTALLERAR DU WINDOWS PÅ RÄTT SÄTT!
ÄVEN SOM REN NYBÖRJARE! KÖP HJÄLPEN HÄR!

Permanent PRESTANDA

Maximal drift-stabilitet

Extra hög säkerhet

Unika hjälp-filer förenklar

För ALLA, både för nybörjare som erfarna!

Och alla däremellan