WINGUIDER.SE

HJÄLPER DIG INSTALLERA WINDOWS 10/11 SNABBARE & ENKLARE
GÖR DIN DATOR LIKA SNABB, SÄKER & STABIL SOM LINUX & MAC
SAMMA WINDOWS MEN MED ENKLARE INSTALLATION & ANVÄNDNING

Mail: info@WinGuider.se?subject=Webb-Fråga:
INSTALLERA WINDOWS 10/11 PÅ ENKLASTE & SNABBASTE SÄTT WINGUIDER GÖR DET SOM MICROSOFT INTE KLARAR AV! GUIDE: INSTALLERA WINDOWS 11 PÅ BÄSTA SÄTT GUIDE: INSTALLERA WINDOWS 10 PÅ BÄSTA SÄTT WinGuiders TIPS & TRIX Windows-skolan Om WinGuider

Allt innehåll på webbplatsen och i guiderna etc. skyddas av upphovsrättslagen

© 2003 WinGuider.se/Thomas Ekström
Webbplatsen är miljövänligt framställd, Inga träd dog under konstruktionen av denna webbplats,
 däremot KAN några elektroner ha blivit lätt omskakade.

WINGUIDERS UNIKA SVARS-FIL GÖR DET SOM MICROSOFT

INTE KLARAR AV?

SLIPP RENSA, TRIMMA, HÄRDA OCH KRÅNGLA..
VÅRA HJÄLPFILER HJÄLPER DIG ATT SLIPPA SÅDANT!

WINGUIDERS UNIKA SVARS-FIL GÖR ALLT DET SOM

MICROSOFT INTE KLARAR AV?

När Microsoft bytte VD så bytte även Microsoft inriktning på arbetet med Windows på privatmarknanden..

Medan tidigare VD fokuserade på SÄKERHET i Windows (Sedan XP Service Pack 2) även i privata datorer, så har den nya VDn fokuserat på att tvinga privata användare av Windows till att alltid använda Microsoft-konton för att logga in på en dator. Detta sker dock på fel sätt, så att varje privatägd dator alltid kommer att användas med datorns ENDA administratörskonto, detta är fel på 2 olika sätt! Då DATORN FÅR ANVÄNDAS MED BETYDLIGT LÄGRE SÄKERHET, eftersom administratörsrättigheter tillåter en massa skadliga saker att ske. För det andra, OM ANVÄNDAREN AV NÅGON ANLEDNING INTE KAN LOGGA IN PÅ DATORN, FINNS DET INGET "BACKUP ADMIN-KONTO ATT ANVÄNDA FÖR ATT RÄTTA TILL EVENTUELLA FEL! (= Lättare för skurkarna att skada din dator, men om DU blir utelåst så har du inget sätt att försöka lösa problemet på!)

Att använda ett Microsoft-konto är inte något fel i sig. Detta är inget avvikande eller felaktigt alls, utan en helt naturlig utveckling, då detta gör användningen av datorn mer effektiv då du får tillgång till såväl APPAR (utöver de regelrätta programvaror som du installerat) men även praktiska funktioner som automatisk backup till OneDrive, och till den digitala anteckningsboken OneNote, fungerar, som att du kan ringa videosamtal via skype utöver den grundläggande E-post funktionen. Att du gör detsamma i din dator, som du redan gör i din mobiltelefon och i din surfplatta är inget konstigt. Då du i dessa oftast använder ett konto, som är kopplat till tillverkaren, för att logga in!
Att ni kan göra detsamma i er dator, som ni redan gör i er mobil och i er surfplatta, är inget konstigt.

Felet som Microsoft gör med Windows (och i praktiken ALLTID har gjort med Windows) är att i privatägda datorer finns det inget lätt sätt för användaren att undvika att alltid använda datorns enda administratörskonto! Då detta gör att datorn och dess användare löper betydligt större risk att drabbas av skadlig kod och hacking etc. Och att inte ha ett administratörskonto “vid sidan om” i de fall du själv inte längre kan logga in på din egen dator är otroligt korkat!

Microsoft har aldrig förmått att skapa en installations-process (s.k. "Setup") av Windows som HJÄLPER privat personer att installera Windows så som Windows faktiskt ÄR SKAPAD för att blir installerad, Detta leder till de prestandaproblem, instabilitet och den sämre säkerheten som Windows är känd för!

DET ÄR JUST DETTA SOM MICROSOFT ALLTID HAR MISSLYCKATS MED

OCH SOM WINGUIDER FAKTISKT LYCKAS MED !

Jämför nu med t.ex. Linux på PC och Mac.. Båda dessa har i grunden en säkerhetsmodell som är mer lik den i Windows än den är olik! Men i motsats till i Windows så ser installationsprocessen för åtminstone Linux till att säkerställa att datorn blir korrekt installerad och att varje person som använder datorn alltid använder den på ett sådant sätt att de flesta problem med hantering, säkerhet och liknande undviks. Därför uppfattas ofta Linux på PC (och eventuellt även Mac) som mer problemfritt, säkrare och mer "användarvänligt än Windows.

Linux på PC får AUTOMATISKT ett separat ROOT-konto (motsvarigheten till Windows Administratörs-konto) som ägaren får tilldela ett LÖSENORD, medan användaren får ett eget användarkonto. Skillnaden mellan Linux och Windows är att du i linux oftast INTE får logga in som ROOT, Medans Windows tillåter dig att logga in på Administratörs-kontot. Men tanken är, precis som i Linux, att du inte skall använda administratörskontot själv. Om du i Windows har ett separat administratörs-konto och du av någon anledning inte kan logga in med ditt användarkonto så tillåter Windows dig att logga in på det separata Administratörs-kontot för att åtgärda felen.
MED WINDOWS NORMALA INSTALLATION-PROCESS, DÄR DITT KONTO BLIR DATORNS ENDA ADMINISTRATÖRS-KONTO, SÅ OM DU INTE KAN LOGGA IN PÅ DITT KONTO, DÅ HAR DU INGET EXTRA KONTO ATT RÄDDA DIG MED.. Sedan 2003 så har WinGuiders installationer ALLTID & AUTOMATISKT gett dig den möjligheten, något som Microsoft ALDRIG lyckats med sedan tidiga 90-talet!

Alla 3 system (Linux på PC, Mac och Windows) fungerar i grunden på väldigt liknande sätt. Alla 3 typer av konton agerar i “sin rättighets-sfär”. De har alla en "rättighets-sfär" för system-konton som bl.a ser till att varje program får sin del av processor, minne osv. En "rättighets-sfär" för administratörs-konton, en sfär med rättigheter att t.ex. installera program och ändra kritiska systeminställningar. och till sist en "rättighets-sfär" för användar-konton, med rättigheter att t.ex. använda alla korrekt installerade programvaror osv.

Varje "rättighets-sfär" är 100% åtskild ifrån de andra.

Skillnaden är att, till skillnad från Windows, så har Linux på PC har en installationsprocess som automatiskt skapar ett ROOT-konto (motsvarande Windows Administratörs-konto) för vilket ägaren endast får ange ett lösenord till. Linux bygger sedan AUTOMATISKT upp ett korrekt användarkonto för ägaren/användaren. (Det är detta som SKAPAR säkerhet, stabilitet och gör datorn mer “problemfri”)

Microsoft har ALDRIG förmått att skapa en sådan, KORREKT, installationsprocess..
Precis som i andra operativ-system, så blir det 1:a användar-kontot som skapas i Windows alltid datorns administratörs-konto.. När Windows installation alltid TVINGAR ditt Microsoft-konto att bli datorns först skapade konto så blandas därmed din användar-"sfär" ihop med "administratörs-sfären" vilket tack vare sina höga rättigheter gör det mycket lättare att störa "System-sfären" negativt. Varje gång som du till exempel stöter på ett virus eller en trojan så ärver den process som den skapar DIN "administratörssfär" och äver på så sätt alla dina administraörs-rättigheter, som den sedan utnyttjar till att bl.a. nästla sig djupt in i system-sfären.

Microsoft har aldrig lyckats förskapa ett separat, dedikerat administratörs-konto så att ägaren (du), precis som i linux på PC, endast behöver ge detta konto ett lösenord, och att Windows ber dig att namnge det användarkonto som automatiskt skapas åt dig! Som du får tilldela ett lösenord åt..

LYCKLIGTVIS ÄR DET DETTA SOM WINGUIDERS SVARS-FIL GÖR ÅT ER.. AUTOMATISKT!
WinGuider ser till att lyckas med ALLT det som Microsoft aldrig har lyckats med. Detta genom att använda liknande PROFFS-metoder som större företag alltid använder för att automatisera installationer av företagets datorer. MED HJÄLP AV FÖRETAGENS PROFFS-METODER SOM WINGUIDER SER TILL ATT LYCKAS MED ALLT DET SOM MICROSOFT ÄN I DAG VÄGRAR ATT HJÄLPA PRIVATA WINDOWS-ANVÄNDARE MED!

WinGuider HJÄLPER DIG att installera Windows till din egen dator på ett liknande sätt som Linux på PC gör. WinGuider ser till att du uppnår samma säkerhet, prestanda och stabilitet som Linux på PC har. UTAN ATT DU BEHÖVER HA NÅGRA FÖRKUNSKAPER ELLER VARA UTBILDAD WINDOWS-TEKNIKER!

Vår svarsfil säkerställer att 1: a skapa ett separat dedikerat administratörskonto och skapar automatiskt ÄGARENS användarkonto på ett korrekt sätt. WinGuider ser alltså till att din dator får 3 korrekta "rättighets-sfärer" och ser till att dessa 3 "sfärer" är 100% separerade. Precis som det borde vara!

Den medföljande PDF-filen är den GUIDE som hjälper er, steg efter steg, att installera er dator på absolut ENKLASTE SÄTT så att er dator snabbt blir korrekt installerad och att den blir lika SNABB, MINST LIKA SÄKER och minst lika stabil (=driftsäker) som både Linux och Mac påstås vara..

Den medföljande GUIDEN hjälper er med ALLT. Från: förberedelser, hjälper er starta installationen av Windows så att Windows läser in och tar stöd av av WinGuiders UNIKA svars-fil.
Guiden hjälper er sedan igenom VARJE STEG i en korrekt installation av Windows, Hur ni installerar drivrutiner, uppdaterar Windows,
Vilka sekretessinställningar ni bör välja för både datorn och för era egna användarkonton, hur ni hindrar data-insamling från alla reklamleverantörer, hur ni aktiverar återställningspunkter ifall framtida programinstallationer ev. skulle gå fel, hur ni kan skapa fler användarkonton ifall fler personer skall använda/låna/dela EN och SAMMA dator.

DETTA ÄR LÅNGT MER HJÄLP ÄN NÅGON ANNAN INSTALLATIONSHJÄLP GER!

WinGuiders INSTALLATIONSGUIDE FORTSÄTTER DOCK ATT HJÄLPA DIG!
Varje användare får hjälp att logga in på sitt användarkonto, får hjälp att ange korrekta sekretess-inställningar som gäller när denne är inloggad, får hjälp att koppla användarkontot till sitt Microsoft-konto på rätt sätt så att alla får ut maximalt ur datorn, Guiden hjälper alla att konfigurera Windows egna suveräna webbläsare EDGE, visar hur var och en kan hindrar data-insamling från alla reklamleverantörer, hjälper er att installera en "reklam-stoppare" till Edge (en reklam-blockerare hindrar endast VISNING av reklam, men de blockerar INTE datainsamlingen som reklamföretagen ägnar sig åt.. WinGuider hjälper er hindra både och!), Guiden hjälper alla att kopiera tillbaka filer från tidigare Windows-installationer som ni ev. sparat undan, Guiden hjälper er att ladda ned APPAR som t.ex. Telefonlänk (se och svara på sms samt telefonsamtal via datorn,  se nytagna foton direkt i datorn utan kabel eller krångel), Mediaspelare, musiktjänster, sociala medier, bildvisare med bildspel osv. OBS! Dessa appar fungerar endast när ni kopplat ert konto till ett Microsoftkonto!, Därmed är din privata "rättighets-sfär" i datorn klar..

WinGuider har hjälpt er att installera Windows så som Windows skall installeras..

Du/Ni har nu en Windows-dator som är så som Windows BÖR vara!

Er dator är från och med nu MINST lika snabb som motsvarande Linux eller Mac, Minst lika säker och MINST lika stabil (driftsäker)..

Detta då du, precis som i Linux på PC inte längre tillåts att skapa problem för dig eller datorn, detta är något som du aldrig skulle uppnå med med en ordinär Windows installation!

Allt detta för endast 249kr inkl. Moms.. Billigare och bättre än någon annan datorhjälp…

Det troliga är t.o.m. att ni lär er mycket mer om er dator, så att ni känner ermer mer bekväma med er dator! Ni är mycket tryggare då varken virus eller användar-klantigheter tillåts skada er dator!

OBS! ALLA FILER I ALL INSTALLATIONS-HJÄLP ÄR I REN KLARTEXT.
ALLA KAN GRANSKA INNEHÅLLET!

Och självklart är filerna kontrollerade med antivirus!


Innehållet på webbplatsen och dess guider , metodik samt filer osv. skyddas av upphovsrättslagen så kopiering och spridning, försäljning, ändring och kommersialisering osv. Av dylikt innehåll kommer att beivras.


TILL ATT BÖRJA MED: SVARS-FIL? VAD ÄR DET FÖR NÅGOT?

En Svars-fil är ett proffs-verktyg som större företag och andra med professionell IT-avdelning länge har använt för att automatisera installationen av Windows..

Det är en speciellt skapad fil med kommandon som Windows-installationen alltid tittar efter, och om den finns så läser Windows ”in” filen redan när Windows installation startas.. Windows ”lyssnar” sedan på svars-filen och låter vissa inställningar ställas in av svars-filen.. Som på så sätt automatiserar och likriktar installationen av Windows..

Alla större företag använder svars-filer för att lättare installera hundratals till tusentals datorer på löpande band så att alla dessa datorer får en exakt likadan Windows-installation i grunden. De har alla samma grund-inställningar för brandväggen och nätverket, de får alla samma användarkonton som grund.. När datorns installation kommit så långt att Windows startar ”på riktigt” så tar oftast företagets ”Active Directory(ett centralt administrations-verktyg för samtliga datorer och servrar i företagets nätverk) över och utför finjusteringar samt installerar program utifrån vem som skall få datorn osv..

Kort sagt: Svars-filen ser till att företaget slipper avdela en IT-tekniker till att sitta och klicka ”nästa, nästa” osv. På var och en av hundratals eller tusentals datorer när dessa installeras med Windows, inget ”klick” missas och ingen av dator-installationerna kan gå fel! Alla datorer får en lika bra grund-installation.

WINGUIDER ANVÄNDER SVARS-FILER FÖR ATT BYGGA UPP WINDOWS PÅ RÄTT SÄTT!

VAD ÄR DET SOM WINGUIDER GÖR,SOM MICROSOFT INTE KLARAR AV?

Installera Windows 10

SNABBT OCH ENKELT!

Installera Windows 11

SNABBT OCH ENKELT!


SÅ LÄTT INSTALLERAR DU WINDOWS PÅ RÄTT SÄTT!
ÄVEN SOM REN NYBÖRJARE! GÖR DATORN LIKA SÄKER SOM LINUX

Permanent PRESTANDA

Maximal drift-stabilitet

Extra hög säkerhet

Unik svars-fil förenklar

För ALLA, både för nybörjare som erfarna!

Och alla däremellan